HEPDAK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON SÜRECİ

01 Ocak-31 Ocak 2018

Kurumların HEPDAK'a yazılı başvurusu

1 Şubat-28 Şubat 2018

Başvurunun değerlendirilmesi, kabul edilenlere maliyetin bildirilmesi

31 Mart 2018

Kurumların, kabul mektubunu HEPDAK'a yollaması

1 Nisan – 10 Temmuz 2018

Kurumların öz değerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve flash bellek ile  HEPDAK'a yollaması  

10 Temmuz – 31 Ağustos 2018

HEPDAK'ın ÖDR ön incelemesini yapması:
- Format ve içerik uygunsuzluğu varsa; yetersizlikler, kurum tarafından 15 gün içinde giderilir
- Eksikliklerini bu sürede gidermeyen programların başvurusu geri çekilmiş sayılır

1 Eylül – 31 Ekim 2018

HEAK'ın, akreditasyon başvurusu yapan programların değerlendirmeye alınıp alınmayacaklarına karar vermesi
HEAK'ın, değerlendirilebilir kararı alınan kurumlar için değerlendirme takımlarını oluşturması
Raporların flash bellek ile kurumlar tarafından HEPDAK’a ve değerlendiricilere ulaştırılması  
Standart yetersizlikleri olan kurumlar bir sonraki dönem başvurabilir
ÖDR'nın takımlar tarafından değerlendirilmesi

1 Kasım – 20 Aralık 2018

Kurum ziyareti

1 Ocak – 15 Nisan 2019

Değerlendirme raporunun HEAK'a teslimi, HEAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın duyurulması