HEPDAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN KURUMLAR

HEPDAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN HEMŞİRELİK LİSANS PROGRAMLARI  (04.04. 2019 itibariyle)

 Fakülte/Yüksekokul

 Akreditasyon Tarihi

 Akreditasyon Bitiş Tarihi

 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik   
Fakültesi

   01.05.2016

  30.09.2018

 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

   01.05.2016
30.09.2018

  30.09.2018
30.09.2021

 Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

   01.05.2016
30.09.2018

  30.09.2018
30.09.2021

 Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü (Genel Değerlendirme Kesin Rapor İçin)

   06.04.2017
04.04.2019

  01.04.2019
30.09.2022

 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

   01.04.2018

  30.09.2020

 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

   01.04.2018

  30.09.2020

 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Genel Değerlendirme Kesin Rapor İçin

  04.04.2019

  30.09.2021

 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Genel Değerlendirme Kesin Rapor İçin

  04.04.2019

  30.09.2021

 Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Genel Değerlendirme Kesin Rapor İçin

  04.04.2019

  30.09.2021