Corona Virüs Pandemisi Sürecinde Hemşirelik Eğitim Programlarının Akreditasyonu için HEPDAK Planı (04.05.2020)

HEPDAK, ülkemizde CORONA virüs mücadele sürecinde, üniversitelerde hemşirelik eğitiminin aksamaması için uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında yürüttükleri planları ve çabaları izlemektedir. Akreditasyon için başvuran ve halen değerlendirme sürecinde olan hemşirelik programlarının kuramsal ve uygulamalı eğitimleri için HEPDAK önerileri aşağıda belirtilmiştir. HEPDAK olarak kurumlardan beklentimiz eğitim programlarının yürütülmesinde eğitim faaliyetlerinin HEPDAK standartları ile uyumunu korumalarıdır.

Aşağıdaki bilgilerin, eğitim programlarınızı gözden geçirmede rehberlik edeceğini umarız. HEPDAK, hemşirelik eğitiminde meslek derslerinin uzaktan yapılmasını desteklememektedir. Bu nedenle, uzaktan eğitimle ilgili önerilerimizin, pandemi sürecinde yaşanan eğitim sorunlarının çözümüne katkı amacı taşıdığını ve bir geçiş süreci planı olduğunu vurgulamak isteriz.

Kuramsal dersler, klinik/alan uygulamaları ve ölçme-değerlendirme

Hemşirelik programları, eğitimlerini YÖK’ün ve kendi üniversitelerinin aldığı kararlar doğrultusunda planlayacaklardır. Uygulanacak çevrimiçi eğitimlerde, YÖK’ün tanımladığı “uzaktan öğretim faaliyetlerinde uyulacak hususlar” çerçevesine uyulmalıdır (18 Mart 2020).

Kurumlar, öğrencilerin program çıktılarına ulaşmaları koşuluyla öğrenmelerini sağlayacak uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilirler. COVID-19 konusu ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler müfredata entegre edilmelidir. Eğiticiler ve özellikle mezuniyet aşamasındaki öğrenciler COVID-19 salgın ve bakım yönetimi, kişisel koruyucu ekipmanların uygun kullanımı ve bulaş konusunda gerekli yetkinliklere sahip olmalıdırlar. Uygulama eğitimi için simülasyon, sanal gerçeklik, klinik bakım öğretimi için online kaynaklar etkili bir şekilde kullanılmalıdır.

Uzaktan eğitim yöntemi ile 1, 2. ve 3. sınıf uygulamalarını yürüten programlar, uygulamalarını 2019- 2020 ya da 2020-2021 öğretim yılında sıkıştırılmış programlarla güz ve bahar döneminde sağlık kuruluşlarında ve yüz yüze eğitim ile tekrarlamalıdır. Bu klinik deneyimler öğrencilerin program çıktılarına ulaşmalarını sağlamalıdır.

Kuramsal ve klinik eğitim becerilerini kazanma ve program çıktılarına ulaşma durumu uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile değerlendirilmelidir.

2019-2020 bahar dönemi ile gelecek öğretim yılı/yılları için yapılan planlamalar ve uygulamalar konusunda “karar alma süreçleri, teorik ve uygulamaların nasıl yürütüldüğü, eğitimcilerin uzaktan öğretim becerilerini desteklemek için yapılan eğitici eğitimleri, ölçme değerlendirme ve program çıktılarına ulaşıldığını” gösteren kanıtlar sunulmalıdır.

Uzaktan eğitimin değerlendirilmesi
Uzaktan yapılan eğitimler kayıt altına alınarak kanıtları sunulmalıdır. Uzaktan öğretimle yürütülen derslerde YÖKAK’ın belirlediği “uzaktan eğitimde kalite güvencesi” ölçütleri göz önüne alınmalıdır (https://portal.yokak.gov.tr/makale/uzaktan-egitim-ve-kalite-guvence-sistemi/). HEPDAK, uzaktan eğitimin nasıl değerlendirileceği konusunda daha ayrıntılı çalışmalarını sürdürmektedir ve sizlere ayrıca bildirecektir.

HEPDAK Yönetim Kurulu