Belge Töreni (01 Haziran 2022)

HEPDAK Akreditasyon değerlendirmeleri sonucu 2021-2022 döneminde akredite olmaya hak kazanan kurumlara belge takdim töreni düzenlenmiştir. Belge takdim töreni talep eden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine, Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne 23-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında çevrimiçi; Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne ise yüz yüze tören ile akreditasyon belgeleri takdim edilmiştir. Aynı dönemde akredite edilen, belge takdim töreni talep etmeyen Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesine, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokuluna, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne ise akreditasyon belgeleri posta ile gönderilmiştir.

Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni