AKREDİTASYON SÜRECİ

 • 1. ADIM
 • Kurumların HEPDAK'a yazılı başvurusu

 • 2. ADIM
 • Başvurunun değerlendirilmesi, kabul edilenlere maliyetin bildirilmesi

 • 3. ADIM
 • Kurumların, kabul mektubunu HEPDAK'a yollaması

 • 4. ADIM
 • Kurumların öz değerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve flash bellek ile HEPDAK'a yollaması

 • 5. ADIM
 • HEPDAK'ın ÖDR ön incelemesini yapması:
  - Format ve içerik uygunsuzluğu varsa; yetersizlikler, kurum tarafından 15 gün içinde giderilir
  - Eksikliklerini bu sürede gidermeyen programların başvurusu geri çekilmiş sayılır

 • 6. ADIM
 • HEAK'ın, akreditasyon başvurusu yapan programların değerlendirmeye alınıp alınmayacaklarına karar vermesi
  HEAK'ın, değerlendirilebilir kararı alınan kurumlar için değerlendirme takımlarını oluşturması
  Raporların flash bellek ile kurumlar tarafından HEPDAK’a ve değerlendiricilere ulaştırılması  
  Standart yetersizlikleri olan kurumlar bir sonraki dönem başvurabilir
  ÖDR'nın takımlar tarafından değerlendirilmesi

 • 7. ADIM
 • Kurum ziyareti

 • 8. ADIM
 • Değerlendirme raporunun HEAK'a teslimi, HEAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın duyurulması