HEPDAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN HEMŞİRELİK LİSANS PROGRAMLARI(04.04. 2020 itibarıyla)

Fakülte/Yüksekokul

 Akreditasyon Tarihi

 Akreditasyon Bitiş Tarihi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik   
Fakültesi

01.05.2016

30.09.2018

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

01.05.2016
30.09.2018

30.09.2018
30.09.2021

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

01.05.2016
30.09.2018

30.09.2018
30.09.2021

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

06.04.2017
04.04.2019

01.04.2019
30.09.2022

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

01.04.2018
04.04.2020

30.09.2020
30.09.2023

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

01.04.2018
04.04.2020

30.09.2020
30.09.2023

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

04.04.2019

30.09.2021

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

04.04.2019

30.09.2021

 Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

04.04.2019

30.09.2021

 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik  Bölümü

04.04.2020

30.09. 2022

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

04.04.2020

30.09. 2022

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

04.04.2020

30.09. 2022