HEPDAK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON SÜRECİ

01 Ocak-31 Ocak

Kurumların HEPDAK'a yazılı başvurusu

1 Şubat-28 Şubat

Başvurunun değerlendirilmesi, kabul edilenlere maliyetin bildirilmesi

1 - 31 Mart

Kurumların, imzalı kabul mektubunu ozmendilek@yahoo.com mail adresi aracılığı  ile HEPDAK'a yollaması

1 Nisan – 10 Temmuz

Kurumların öz değerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve flash bellek ile HEPDAK’a yollaması

10 Temmuz – 31 Ağustos

HEPDAK'ın ÖDR ön incelemesini yapması;
- Format ve içerik uygunsuzluğu varsa; yetersizlikler, kurum tarafından 15 gün içinde giderilir
- Eksikliklerini bu sürede gidermeyen programların başvurusu geri çekilmiş sayılır
- Standart yetersizlikleri olan kurumlar bir sonraki dönem başvurabilir

1 Eylül – 30 Eylül

HEAK'ın, akreditasyon başvurusu yapan programların değerlendirmeye alınıp alınmayacaklarına karar vermesi
HEAK'ın, değerlendirilebilir kararı alınan kurumlar için değerlendirme takımlarını oluşturması
Raporların flash bellek ile kurumlar tarafından değerlendiricilere ulaştırılması  

1 Ekim – 15 Kasım

ÖDR’nun takımlar tarafından değerlendirilmesi

1 Kasım – 20 Aralık

Kurum ziyareti

1 Ocak – 15 Nisan

Değerlendirme raporunun HEAK'a teslimi, HEAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın duyurulması