İLGİLİ BELGELER

TÜZÜK, YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

1. HEPDAK Tüzüğü Sürüm: 1.0 | Sürüm: 3.0
2. HEPDAK Çalışma Yönetmeliği Sürüm: 1.0
3. HEPDAK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi Sürüm: 1.0 | Sürüm: 2.0 | Sürüm: 3.0
4. Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu Çalışma Yönergesi Sürüm: 1.0
5. Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu Çalışma Yönergesi Sürüm: 1.0 | Sürüm: 2.0
6. Program Değerlendirme ve İzleme Komisyonu Çalışma Yönergesi Sürüm: 1.0
7. HEPDAK Arşivleme Yönergesi Sürüm: 1.0 | Sürüm: 2.0

KURUMLAR VE DEĞERLENDİRİCİLER İÇİN BELGELER

1a. HEPDAK 2018 Yılı Program Değerlendirme Başvuru Formu (PDF Formatı) | (Word Formatı)
1b. HEPDAK 2019 Yılı Program Değerlendirme Başvuru Formu (PDF Formatı) | (Word Formatı)
1c. HEPDAK 2020-2021 Dönemi Program Değerlendirme Başvuru Formu (PDF Formatı) | (Word Formatı)
2. HEPDAK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci Şeması (PDF Formatı)
3. Hemşirelik Lisans Eğitim Programı Standartları Sürüm: 1.0 | Sürüm: 2.0 | Sürüm: 3.0 | Sürüm: 4.0
4. Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm: 1.0 | Sürüm: 2.0 | Sürüm: 3.0 | Sürüm: 4.0 (PDF Formatı | Word Formatı) | Sürüm: 5.0 (PDF Formatı | Word Formatı)
5. HEPDAK Değerlendirme Kılavuzu Sürüm: 1.0 | Sürüm: 2.0 | Sürüm: 3.0
6. Program Değerlendiricisi Raporu Sürüm: 1.0 | Sürüm: 2.0 | Sürüm: 3.0 (PDF Formatı | Word Formatı | Sürüm: 4.0 (PDF Formatı | Word Formatı)
7. Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0 | Sürüm: 2.0 | Sürüm: 3.0 | Sürüm: 4.0 (PDF Formatı | Word Formatı) | Sürüm: 5.0 (PDF Formatı | Word Formatı)
8. Ara Rapor Hazirlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Sürüm: 1.0 | Sürüm: 2.0
9. Özdeğerlendirme Raporu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Sürüm: 1.0 | Sürüm: 2.0 (PDF Formatı)
10. Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Sürüm: 1.0 | Sürüm: 2.0 (PDF Formatı | Word Formatı)
11. HEPDAK Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Uygulama Esasları  Sürüm: 1.0 | Sürüm: 2.0 | Sürüm: 3.0
12. HEPDAK Öğrenci Değerlendirici Raporu  Sürüm: 1.0 | Sürüm: 2.0 ( PDF Formatı | Word Formatı) | Sürüm: 3.0 ( PDF Formatı | Word Formatı)
13. HEPDAK Akredite Eğitim Programları İçin Gelişim Raporu Hazırlama Rehberi  Sürüm: 1.0 ( PDF Formatı | Word Formatı)

DİĞER BELGELER

1. HEPDAK Raporları Yazım Kuralları Sürüm: 1.0
2. HEPDAK Etik Kuralları Sürüm: 1.0