HEPDAK DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

HEPDAK DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

HEPDAK değerlendirmelerinde program değerlendiricisi olarak görev alacak olanların değerlendirme öncesinde bir değerlendirici eğitiminden geçmeleri gerekmektedir.

Program değerlendirici adaylarına aşağıdaki konularda bilgilendirmek ve eğitmek amaçlı çalıştaylar yapılmaktadır. 

 - HEPDAK ve değerlendirme sürecini daha yakından tanıma,

- Değerlendirme becerisini geliştirme,

 - Değerlendirici davranışını geliştirme,

 - Değerlendirmeler arası tutarlılığı sağlama,

 - Değerlendirme raporu yazma becerisini geliştirme.

Bu amaç doğrultusunda ilk değerlendirici eğitiminde 28-29 Mart 2015 ve 4 Eylül 2015 tarihlerinde 16 katılımcıya eğitim verilmiştir. Katılımcıların tümü Üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Değerlendirici eğitiminin ikincisi 21-22 Ocak 2017 tarihinde İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim Tarihleri:


[1] - HEPDAK Değerlendirici Eğitim Çalıştayı / 28-29 Mart ve 4 Eylül 2015 (İzmir)
>> 28-29 Mart 2015 - HEPDAK Değerlendirici Eğitim Çalıştayı Programı
>> 4 Eylül 2015 - HEPDAK Değerlendirici Eğitim Çalıştayı Programı
>> HEPDAK Değerlendirici Eğitim Çalıştayı Katılımcı Listesi


[2] - HEPDAK Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 19-20 Ocak 2017 (İzmir)
>> 19-20 Ocak 2017 - Eğitim Çalıştay Programı
>> 19-20 Ocak 2017 - Eğitim Çalıştay Katılımcı Listesi
>> 19-20 Ocak 2017 - Eğitim Değerlendirmesi


[3] - HEPDAK Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 03-04 Eylül 2018 (İzmir)
>> 03-04 Eylül 2018 - Eğitim Çalıştay Programı
>> 03-04 Eylül 2018 - Eğitim Çalıştay Katılımcı Listesi
>>03-04 Eylül 2018 - Eğitim Değerlendirmesi