HEPDAK KURUMLAR İÇİN EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI

KURUMLAR İÇİN EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI

HEPDAK akreditasyonuna başvurmayı ve/veya HEPDAK standartlarına göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan hemşirelik lisans programlarının yönetici ve öğretim kadrosuna aşağıda belirtilen konuları kapsayan çalıştaylar yapılmaktadır.

 HEPDAK hakkında genel bilgiler ve hemşirelik lisans programlarının akreditasyonu hakkında bilgiler,

 HEPDAK akreditasyonundaki temel kavramlar,

 HEPDAK değerlendirme standartları ve açıklamaları,

 Standartlardaki çıktı odaklı sürekli iyileştirme yaklaşımının hemşirelik lisans programlarına uygulanması,

 Değerlendirme süreci; Fakülte ve Bölümlerin akreditasyon hazırlıkları,

 Özdeğerlendirme raporları,

 Değerlendirme takımlarınca yapılan kurum ziyaretleri.

31 Ocak 2015 tarihinde 24 katılımcı ve 28 Kasım 2015 tarihinde 16 katılımcı ile kurumlara yapılan iki eğitim çalıştayında toplam 40 katılımcıya eğitim verilmiştir.

Kurum tanıtım eğitiminin üçüncüsü 17 Aralık 2016 tarihinde İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim Tarihleri:


[1]. 31 Ocak 2015 (İzmir)
>> 31 Ocak 2015 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Programı
>> 31 Ocak 2015 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Katılımcı Listesi
>> 31 Ocak 2015 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Eğitim Değerlendirmesi


[2]. 28 Kasım 2015 (İzmir)
>> 28 Kasım 2015 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Programı
>> 28 Kasım 2015 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Katılımcı Listesi


[3]. 17 Aralık 2016 (İzmir)
>> 17 Aralık 2016 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Programı
>> 17 Aralık 2016 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Katılımcı Listesi
>> 17 Aralık 2016 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Eğitim Değerlendirmesi


[4]. 23 Aralık 2017 (İzmir)
>> 23 Aralık 2017 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Programı
>> 23 Aralık 2017 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Katılımcı Listesi
>> 23 Aralık 2017 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Eğitim Değerlendirmesi


[5]. 1 Aralık 2018 (İzmir)
>> 1 Aralık 2018 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Programı
>> 1 Aralık 2018 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Katılımcı Listesi
>> 1 Aralık 2018 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Eğitim Değerlendirmesi


[6]. 21 Aralık 2019 (İzmir)
>> 21 Aralık 2019 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Programı
>> 21 Aralık 2019 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Katılımcı Listesi


[7]. 18 Ocak 2020(İzmir)
>> 18 Ocak 2020 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Programı
>> 18 Ocak 2020 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Katılımcı Listesi
>> 18 Ocak 2020 - HEPDAK Kurumlar İçin Eğitim Çalıştayı Kurum Tanıtım Eğitim Slyatları