HEMŞİRELİK EĞTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (HEPDAK) KURUL VE KOMİSYON ÜYELERİ

HEMŞİRELİK EĞİTİM PROGRAMLARI AKREDİTASYON KURULU (HEAK)

• Prof. Dr. Ayla Keçeci (Başkan), Düzce Üniversitesi
• Prof. Dr. Gülseren Kocaman (Başkan Yard-Sekreter), Dokuz Eylül Üniversitesi
• Prof. Dr. Ümit Seviğ, Yakın Doğu Üniversitesi
• Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu, Lefke Üniversitesi
• Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Akdeniz Üniversitesi
• Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Ege Üniversitesi
• Prof. Dr. Hülya Okumuş (Hemşirelik Eğitimi Derneği Temsilcisi) Dokuz Eylül Üniversitesi
Türk Hemşireler Derneği ve Özel Hastaneler Temsilcisi
Uzm. Hem. Saliha Koç, Acı Badem Hastaneleri Hemşire Direktörü
Hemşirelik Hizmetleri Yöneticileri
• Dr. Öğ. Üyesi, Leman Kutlu, Haliç Üniversitesi
• Uzm. Hem. Sevil Erken Uncu, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Temsilcisi
• Hemşire: Uz. Hem. Serap İleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
• Toplum Temsilcisi: Hadiye Akçay, Kadın Haklarını Koruma Derneği
• Öğrenci: Elif Demirdelen, Dokuz Eylül Üniversitesi

STANDARTLARI BELİRLEME VE GELİŞTİRME KOMİSYONU (SBGK)

• Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu (Başkan), Akdeniz Üniversitesi
• Doç. Dr. Emine Türkmen (Başkan Yard-Sekreter), Koç Üniversitesi
• Prof. Dr. Ayla Yava, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
• Doç. Dr. Sergül Duygulu, Hacettepe Üniversitesi
• Uzm. Demet Gökmen Kavak, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite Ve Akreditasyon Enstitüsü Standart Geliştirme Birim Sorumlusu
• Uzm. Hem. Gülnur Gül, İzmir SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
• Öğrenci: Çigdem Sabıkma-Manisa Celal Bayar Üniversitesi

PROGRAM DEĞERLENDİRME VE İZLEME KOMİSYONU (PDİK)

• Prof. Dr. Ayla Bayık Temel (Başkan), Ege Üniversitesi
• Dr. Öğ. Üyesi Serap Sökmen (Başkan Yard.-Sekreter), Erzincan Üniversitesi
• Doç. Dr. Dilek Özmen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
• Doç. Dr. Aklime Sarıkaya, Sebahattin Zaim Üniversitesi
• Öğrenci: Şengül İbci, Ege Üniversitesi

DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KOMİSYONU (DEK)

• Prof. Dr. Ayten Zaybak (Başkan), Ege Üniversitesi
• Doç. Dr. Şenay Ünsal (Başkan Yard-Sekreter), Ege Üniversitesi
• Prof. Dr. Ayla Keçeci, Düzce Üniversitesi
• Prof. Dr. Hülya Okumuş, Dokuz Eylül Üniversitesi
• Doç. Dr. Salime Mucuk, Erciyes Üniversitesi
• Doç. Dr. Medine Yılmaz, Katip Çelebi Üniversitesi
• Doç. Dr. Fatma Orgun, Ege Üniversitesi
• Dr. Öğ. Üyesi Yıldız Tulum Denat, Adnan Menderes Üniversitesi
• Uzm. Hem. Serap İleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
• Dr. Öğ. Üyesi Hale Sezer, Bakırçay Üniversitesi

ULUSLARARASI DIŞ DEĞERLENDİRME HAZIRLIĞI ÇALIŞMA GRUBU

• Prof. Dr. İnci Erefe (Başkan), Ege Üniversitesi, Emekli
• Prof. Dr. Ayla Bayık, Ege Üniversitesi
• Ayhan Lash Professor, Northern Illinois Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
• Prof. Dr. Ayla Keçeci, Düzce ÜniversitesiDr. Öğ. Üyesi Nilay Özkütük, Ege Üniversitesi

YÜKSEKLİSANS AKREDİTASYONUNA HAZIRLIK KOMİSYONU

• Prof. Dr. Gülseren Kocaman (Başkan Yard-Sekreter), Dokuz Eylül Üniversitesi
• Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Ege Üniversitesi
• Ayhan Lash Professor, Northern Illinois Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
• Prof. Dr. Oya Kavlak, Ege Üniversitesi
• Doç. Dr. Gülengün Türk, Adnan Menderes Üniversitesi
• Ar. Gör. Hatice Çamveren, Ege Üniversitesi