HEPDAK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON ÜCRETLERİ

2020-2021 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Bedelleri

2020-2021 döneminde değerlendirilecek programlar için akreditasyon değerlendirme bedelleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Değerlendirme Türü

Normal Öğretim

İkinci Öğretim

Genel Değerlendirme(1)

25.000 TL + KDV*

15.000 TL + KDV*

Ziyaretle Ara Değerlendirme(2)

10.000 TL + KDV*

10.000 TL + KDV*

Raporla Ara Değerlendirme(2)

6.000 TL + KDV*

6.000 TL + KDV*

Ziyaretle Kanıt Göster(3)

10.000 TL + KDV*

10.000 TL + KDV*

Raporla Kanıt Göster(3)

6.000 TL + KDV*

6.000 TL + KDV*

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesidir.
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesidir.
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesidir.
* KDV miktarı %18 üzerinden hesaplanır.

2020-2021 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Bedelleri Ödeme Planı


Genel Değerlendirme                              

 

Mart    2020 taksiti        

2.500 TL.+ KDV

Eylül  2020 taksiti      

7.500 TL.+ KDV

Ekim   2020 taksiti      

7.500 TL.+ KDV

Kasım 2020 taksiti     

7.500 TL.+ KDV

TOPLAM             

25.000 TL.+ KDV

 

 

Ziyaretle Ara Değerlendirme/Ziyaretle Kanıt Göster* 

Mart    2020 taksiti      

3.000 TL.+ KDV

Ekim   2020 taksiti     

3.000 TL.+ KDV

Kasım  2020 taksiti    

4.000 TL.+ KDV

TOPLAM               

10.000 TL.+ KDV**

Raporla Ara Değerlendirme/Raporla Kanıt Göster* 

Mart    2020 taksiti      

2.000 TL.+ KDV

Ekim   2020 taksiti     

2.000 TL.+ KDV

Kasım  2020 taksiti    

2.000 TL.+ KDV

TOPLAM               

6.000 TL.+ KDV**

İkinci Öğretim Akreditasyon Bedeli Ödeme Planı


Genel Değerlendirme                              

 

Mart    2020 taksiti        

2.500 TL.+ KDV

Eylül  2020 taksiti      

5.000 TL.+ KDV

Ekim   2020 taksiti      

5.000 TL.+ KDV

Kasım 2020 taksiti     

2.500 TL.+ KDV

TOPLAM              

15.000 TL.+ KDV

* Ödeme planını takip etmek kurumların sorumluluğudur.
** Programların talep etmesi durumunda akreditasyon bedeli Kasım ayında tek seferde tahsil edilebilir.