Hepdak 2020-2021 Değerlendirme Planı (04.05.2020)

Ara değerlendirme için başvuran programlar
İlgili programların, mevcut akreditasyon süreçlerinin kesintiye uğramaması için uzaktan değerlendirme yapılması planlanmıştır. Takımların, bu programların özdeğerlendirme raporlarını incelemesinden sonra saha ziyaretleri uzaktan yapılacak ve gerekirse pandemi sonrası ileri bir tarihte kurum ziyareti planlanacaktır.

Yeniden genel değerlendirme için başvuran programlar
İlgili programların, mevcut akreditasyon süreçlerinin devamını desteklemek üzere yeniden değerlendirme yapılacak olan programlara özdeğerlendirme raporlarının incelenmesinden sonra uzaktan ziyaret yapılacak ve pandemi koşullarına göre ileri bir tarihte kurum ziyareti planlanacaktır.

Ara değerlendirme ve yeniden genel değerlendirme sürecine devam etmeme kararı alan programların akreditasyon tarihi dolduktan sonra programın akreditasyonu devam etmez.

Ara değerlendirme ve yeniden genel değerlendirme için başvuran programların, 2020-2021 dönemi değerlendirme takvimi olası engeller göz önüne alınarak ve bu yıla özgü olmak üzere aşağıdaki şekilde planlanmıştır

o Kurumların özdeğerlendirme raporlarını HEPDAK’a yollaması: 10 Eylül 2020
o Rapor önincelemelerinin HEPDAK tarafından yapılması: 11-14 Eylül 2020
o Kurumların ÖDR eksikliklerini tamamlaması: 15-20 Eylül 2020
o HEAK toplantısı: 29 Eylül 2020
o ÖDR’lerin takımlara yollanması: 1-7 Ekim 2020
o ÖDR’lerin takımlar tarafından incelenmesi: 7 Ekim-30 Kasım 2020
o Programların uzaktan ziyareti: 1-31 Aralık 2020
o Kurumların 30. Gün yanıtlarının gönderilmesi: 1-30 Ocak 2021
o Takımların 60. Gün raporlarını HEPDAK’a yollaması: 1- 28 Şubat 2021
o Tutarlılık toplantısı: 1-15 Mart 2021
o HEAK karar toplantısı: 1 Nisan 2021

2020-2021 dönemi için ilk kez başvuran programlar
Bu dönem, ilk kez başvuran programların değerlendirme süreçleri 2021-2022 dönemine aktarılacaktır. Olağan koşullarda, yeni dönem başvuru tarihi 1-31 Ocak 2021 olmakla birlikte, pandemi durumuna göre başvuru tarihi ve akreditasyon süreci yeniden gözden geçirilebilecektir. Bu dönem için yapılacak diğer başvurularla birlikte olası bir yığılma söz konusu olduğunda 2020 döneminde başvuran kurumlara öncelik verilerek, yeni başvuranların sayısı sınırlandırılabilecektir.

HEPDAK Yönetim Kurulu