Misyon

HEPDAK olarak misyonumuz; sürekli geliştirilen standartlar doğrultusunda lisans ve lisansüstü hemşirelik eğitim programlarının değerlendirilmesi ve izlenmesi ile hemşirelik biliminin, eğitiminin, bakımının ve toplum sağlığının gelişiminde kalite ve yeniliğin güvencesidir.

HEPDAK, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının değerlendirme ve akredite etme sürecinde aşağıdaki değerleri ilke edinmiştir. Bu değerlere göre;

• HEPDAK'ın; tutarlı, doğru ve dürüst akreditasyon süreçleri meslektaşlarına ve topluma güven sağlar.

• Hemşirelik eğitim programları ve çıktılarında sürekli kalite gelişimini destekler.

• Akreditasyon süreci ile ilgili etkinliklerin uygulamasında tüm paydaşların görüşlerine açıktır.

• Akreditasyon süreçlerinde yeniliğe değer verir ve programları da bu yönde teşvik eder.

• Kurumlara, eğitim programlarının öz değerlendirmesini yapmada yardımcı olur.

• Eğitim programlarında; öğrencilerin, mezunların ve öğretim üyelerinin yaşam boyu öğrenme süreçlerini destekleyen bir eğitim ortamını güdüler.

• Sağlık bakımı alanlar, öğrenciler, işverenler, programlar ve yükseköğretim kurumlarını içermek üzere tüm topluma karşı sorumluluk üstlenir.

• Mezunların etkili meslek üyesi ve sosyal sorumluluğu olan vatandaşlar olarak gelişimi için programları destekler.

• Akreditasyon süreçlerinde karar vermede bağımsızlığı garanti eder.