YÖKAK Saha Ziyareti

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), "Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin Kılavuz, 2019" kapsamında Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi'ne sahip ulusal akreditasyon kuruluşları için 2020 yılından itibaren saha ziyareti uygulamasını başlatmıştır. Bu bağlamda, YÖKAK tarafından HEPDAK izleme yetkilisi olarak görevlendirilen YÖKAK Üyesi Prof. Dr. İlker Murat Ar, 17 Ocak 2020 tarihinde ofisimizde bir saha ziyareti gerçekleştirmiştir. Toplantıya, HEPDAK Yönetim Kurulu üyeleri yanı sıra, HEAK Başkanı ile bir HEAK üyesi ve bir HEPDAK değerlendiricisi olmak üzere toplam sekiz kişi katılmıştır. HEPDAK Başkanının yaptığı 2019 yılı faaliyetlerini içeren sunumun ardından izleme yetkilisi Prof. Dr. İlker Murat Ar, HEPDAK uygulamalarında güçlü ve geliştirmeye açık yönler konularında önerilerde bulunmuştur. Toplantı, katılımcılarla yapılan yararlı bir görüş alışverişiyle sona ermiştir.

HEPDAK Yönetim Kurulu, ilk kez yapılan izleme ziyaretini, akreditasyon süreçlerinin iyileştirilmesi açısından yol gösterici olarak değerlendirmiştir.