AKREDİTASYON SÜRECİ

Akreditasyon, Değerlendirme ve Bilgilendirme Çalışmaları - HEPDAK

1. ADIM

01 Ocak 2019 - 31 Ocak 2019

Kurumların HEPDAK'a yazılı başvurusu

Akreditasyon, Değerlendirme ve Bilgilendirme Çalışmaları - HEPDAK

2. ADIM

1 Şubat 2019 - 28 Şubat 2019

Başvurunun değerlendirilmesi, kabul edilenlere maliyetin bildirilmesi

Akreditasyon, Değerlendirme ve Bilgilendirme Çalışmaları - HEPDAK

3. ADIM

31 Mart 2019

Kurumların, imzalı kabul mektubunu ozmendilek@yahoo.com mail adresi aracılığı ile HEPDAK'a yollaması

Akreditasyon, Değerlendirme ve Bilgilendirme Çalışmaları - HEPDAK

4. ADIM

1 Nisan 2019 – 10 Temmuz 2019

Kurumların öz değerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve flash bellek ile HEPDAK'a yollaması

Akreditasyon, Değerlendirme ve Bilgilendirme Çalışmaları - HEPDAK

5. ADIM

10 Temmuz 2019 – 31 Ağustos 2019

HEPDAK'ın ÖDR ön incelemesini yapması:
- Format ve içerik uygunsuzluğu varsa; yetersizlikler, kurum tarafından 15 gün içinde giderilir
- Eksikliklerini bu sürede gidermeyen programların başvurusu geri çekilmiş sayılır
- Standart yetersizlikleri olan kurumlar bir sonraki dönem başvurabilir

Akreditasyon, Değerlendirme ve Bilgilendirme Çalışmaları - HEPDAK

6. ADIM

1 Eylül 2019 – 31 Ekim 2019

HEAK'ın, akreditasyon başvurusu yapan programların değerlendirmeye alınıp alınmayacaklarına karar vermesi
HEAK'ın, değerlendirilebilir kararı alınan kurumlar için değerlendirme takımlarını oluşturması
Raporların flash bellek ile kurumlar tarafından değerlendiricilere ulaştırılması
ÖDR'nın takımlar tarafından değerlendirilmesi

Akreditasyon, Değerlendirme ve Bilgilendirme Çalışmaları - HEPDAK

7. ADIM

1 Kasım 2019 – 20 Aralık 2019

Kurum ziyareti

Akreditasyon, Değerlendirme ve Bilgilendirme Çalışmaları - HEPDAK

8. ADIM

1 Ocak 2020 – 15 Nisan 2020

Değerlendirme raporunun HEAK'a teslimi, HEAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın duyurulması