Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

Değerlendirici eğitimi programının amacı :HEPDAK değerlendiricilerinin, akreditasyon sürecinde güvenilir, tutarlı ve uygun karar vermelerine yardımcı olmaktır.

Hedefler

Eğitim öncesi çalışmalarda ve eğitim sonunda katılımcıların şunları yapması beklenir:

• Akreditasyon sürecini ve ilkelerini bilme ve tartışabilme

• HEPDAK Hemşirelik Lisans Eğitimi Standartlarını kavrama

• ÖDR ve eklerini eleştirel olarak değerlendirebilme

• Değerlendiricinin sorumluluklarını duyarlılıkla yerine getirebilme

• Ekiple birlikte değerlendirme çalışmalarını sürdürebilme

• HEPDAK standartlarının karşılanma durumuna karar verebilme

• Değerlendirme raporu hazırlayabilme

• Yerinde ve sanal ziyaret  süreçlerini anlama

6 HEPDAK Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 10-12 Haziran 2021

-> Fotoğraflar

Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
5 HEPDAK Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 10-12 Ağustos 2020 (İzmir)

4 HEPDAK Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 03-04 Eylül 2018 (İzmir)
3 HEPDAK Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 19-20 Ocak 2017 (İzmir)
2 HEPDAK Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 04 Eylül 2015 (İzmir)
1 HEPDAK Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 28-29 Mart 2015 (İzmir)