SABDEK Uzaktan Eğitim Çalışmaları ve Yaz Okulu Açıklaması (02 Temmuz 2020)
İlgili dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.
Türk Hemşireler Derneği ve Özel Dal Derneklerinden Yaz Okulu Açıklaması (30 Haziran 2020)
İlgili dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.
HEMED Uzaktan Eğitim Konusunda Görüşü (29 Haziran 2020)
İlgili dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.
HEPDAK Değerlendirici Eğitimi (10-12 Ağustos 2020)
Eğitim programı online olarak yürütülecektir.
HEPDAK Uzaktan Eğitim Standartları (19 Haziran 2020)
İlgili dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.
Corona Virüs Pandemisi Sürecinde Hemşirelik Eğitim Programlarının Akreditasyonu için HEPDAK Planı (4 Mayıs 2020)

HEPDAK, ülkemizde CORONA virüs mücadele sürecinde, üniversitelerde hemşirelik eğitiminin aksamaması için uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında yürüttükleri planları ve çabaları izlemektedir. Akreditasyon için başvuran ve halen değerlendirme sürecinde olan hemşirelik programlarının kuramsal ve uygulamalı eğitimleri için HEPDAK önerileri aşağıda belirtilmiştir. HEPDAK olarak kurumlardan beklentimiz eğitim programlarının yürütülmesinde eğitim faaliyetlerinin HEPDAK standartları ile uyumunu korumalarıdır.

Aşağıdaki bilgilerin, eğitim programlarınızı gözden geçirmede rehberlik edeceğini umarız. HEPDAK, hemşirelik eğitiminde meslek derslerinin uzaktan yapılmasını desteklememektedir. Bu nedenle, uzaktan eğitimle ilgili önerilerimizin, pandemi sürecinde yaşanan eğitim sorunlarının çözümüne katkı amacı taşıdığını ve bir geçiş süreci planı olduğunu vurgulamak isteriz.

Kuramsal dersler, klinik/alan uygulamaları ve ölçme-değerlendirme

Hemşirelik programları, eğitimlerini YÖK’ün ve kendi üniversitelerinin aldığı kararlar doğrultusunda planlayacaklardır. Uygulanacak çevrimiçi eğitimlerde, YÖK’ün tanımladığı “uzaktan öğretim faaliyetlerinde uyulacak hususlar” çerçevesine uyulmalıdır (18 Mart 2020).

Kurumlar, öğrencilerin program çıktılarına ulaşmaları koşuluyla öğrenmelerini sağlayacak uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilirler. COVID-19 konusu ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler müfredata entegre edilmelidir. Eğiticiler ve özellikle mezuniyet aşamasındaki öğrenciler COVID-19 salgın ve bakım yönetimi, kişisel koruyucu ekipmanların uygun kullanımı ve bulaş konusunda gerekli yetkinliklere sahip olmalıdırlar. Uygulama eğitimi için simülasyon, sanal gerçeklik, klinik bakım öğretimi için online kaynaklar etkili bir şekilde kullanılmalıdır.

Uzaktan eğitim yöntemi ile 1, 2. ve 3. sınıf uygulamalarını yürüten programlar, uygulamalarını 2019- 2020 ya da 2020-2021 öğretim yılında sıkıştırılmış programlarla güz ve bahar döneminde sağlık kuruluşlarında ve yüz yüze eğitim ile tekrarlamalıdır. Bu klinik deneyimler öğrencilerin program çıktılarına ulaşmalarını sağlamalıdır.

Kuramsal ve klinik eğitim becerilerini kazanma ve program çıktılarına ulaşma durumu uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile değerlendirilmelidir.

2019-2020 bahar dönemi ile gelecek öğretim yılı/yılları için yapılan planlamalar ve uygulamalar konusunda “karar alma süreçleri, teorik ve uygulamaların nasıl yürütüldüğü, eğitimcilerin uzaktan öğretim becerilerini desteklemek için yapılan eğitici eğitimleri, ölçme değerlendirme ve program çıktılarına ulaşıldığını” gösteren kanıtlar sunulmalıdır.

Uzaktan eğitimin değerlendirilmesi
Uzaktan yapılan eğitimler kayıt altına alınarak kanıtları sunulmalıdır. Uzaktan öğretimle yürütülen derslerde YÖKAK’ın belirlediği “uzaktan eğitimde kalite güvencesi” ölçütleri göz önüne alınmalıdır (https://portal.yokak.gov.tr/makale/uzaktan-egitim-ve-kalite-guvence-sistemi/). HEPDAK, uzaktan eğitimin nasıl değerlendirileceği konusunda daha ayrıntılı çalışmalarını sürdürmektedir ve sizlere ayrıca bildirecektir.

HEPDAK Yönetim Kurulu

Hepdak 2020-2021 Değerlendirme Planı (4 Mayıs 2020)

Ara değerlendirme için başvuran programlar
İlgili programların, mevcut akreditasyon süreçlerinin kesintiye uğramaması için uzaktan değerlendirme yapılması planlanmıştır. Takımların, bu programların özdeğerlendirme raporlarını incelemesinden sonra saha ziyaretleri uzaktan yapılacak ve gerekirse pandemi sonrası ileri bir tarihte kurum ziyareti planlanacaktır.

Yeniden genel değerlendirme için başvuran programlar
İlgili programların, mevcut akreditasyon süreçlerinin devamını desteklemek üzere yeniden değerlendirme yapılacak olan programlara özdeğerlendirme raporlarının incelenmesinden sonra uzaktan ziyaret yapılacak ve pandemi koşullarına göre ileri bir tarihte kurum ziyareti planlanacaktır.

Ara değerlendirme ve yeniden genel değerlendirme sürecine devam etmeme kararı alan programların akreditasyon tarihi dolduktan sonra programın akreditasyonu devam etmez.

Ara değerlendirme ve yeniden genel değerlendirme için başvuran programların, 2020-2021 dönemi değerlendirme takvimi olası engeller göz önüne alınarak ve bu yıla özgü olmak üzere aşağıdaki şekilde planlanmıştır

o Kurumların özdeğerlendirme raporlarını HEPDAK’a yollaması: 10 Eylül 2020
o Rapor önincelemelerinin HEPDAK tarafından yapılması: 11-14 Eylül 2020
o Kurumların ÖDR eksikliklerini tamamlaması: 15-20 Eylül 2020
o HEAK toplantısı: 29 Eylül 2020
o ÖDR’lerin takımlara yollanması: 1-7 Ekim 2020
o ÖDR’lerin takımlar tarafından incelenmesi: 7 Ekim-30 Kasım 2020
o Programların uzaktan ziyareti: 1-31 Aralık 2020
o Kurumların 30. Gün yanıtlarının gönderilmesi: 1-30 Ocak 2021
o Takımların 60. Gün raporlarını HEPDAK’a yollaması: 1- 28 Şubat 2021
o Tutarlılık toplantısı: 1-15 Mart 2021
o HEAK karar toplantısı: 1 Nisan 2021

2020-2021 dönemi için ilk kez başvuran programlar
Bu dönem, ilk kez başvuran programların değerlendirme süreçleri 2021-2022 dönemine aktarılacaktır. Olağan koşullarda, yeni dönem başvuru tarihi 1-31 Ocak 2021 olmakla birlikte, pandemi durumuna göre başvuru tarihi ve akreditasyon süreci yeniden gözden geçirilebilecektir. Bu dönem için yapılacak diğer başvurularla birlikte olası bir yığılma söz konusu olduğunda 2020 döneminde başvuran kurumlara öncelik verilerek, yeni başvuranların sayısı sınırlandırılabilecektir.

HEPDAK Yönetim Kurulu

CEENQA Üyeliği Hakkında

HEPDAK, 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren CEENQA - Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education'ın tam üyesidir.İlgili dökümana buradan ulaşabilirsiniz.

HEPDAK Yönetim Kurulu

Hemşirelik Haftası Kutlaması

Hemşireler, Covid-19 ile mücadele sürecinde en ön saflarda görev alarak hemşirelik mesleğinin tüm toplum için vazgeçilmez olduğunun kanıtladılar.

Tüm meslektaşlarımızın hemşirelik haftasını kutluyor, sağlıklı günler diliyoruz.

HEPDAK Yönetim Kurulu

YÖKAK Saha Ziyareti

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), "Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin Kılavuz, 2019" kapsamında Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi'ne sahip ulusal akreditasyon kuruluşları için 2020 yılından itibaren saha ziyareti uygulamasını başlatmıştır. Bu bağlamda, YÖKAK tarafından HEPDAK izleme yetkilisi olarak görevlendirilen YÖKAK Üyesi Prof. Dr. İlker Murat Ar, 17 Ocak 2020 tarihinde ofisimizde bir saha ziyareti gerçekleştirmiştir. Toplantıya, HEPDAK Yönetim Kurulu üyeleri yanı sıra, HEAK Başkanı ile bir HEAK üyesi ve bir HEPDAK değerlendiricisi olmak üzere toplam sekiz kişi katılmıştır. HEPDAK Başkanının yaptığı 2019 yılı faaliyetlerini içeren sunumun ardından izleme yetkilisi Prof. Dr. İlker Murat Ar, HEPDAK uygulamalarında güçlü ve geliştirmeye açık yönler konularında önerilerde bulunmuştur. Toplantı, katılımcılarla yapılan yararlı bir görüş alışverişiyle sona ermiştir.

HEPDAK Yönetim Kurulu, ilk kez yapılan izleme ziyaretini, akreditasyon süreçlerinin iyileştirilmesi açısından yol gösterici olarak değerlendirmiştir.

Kurumlara Yönelik Eğitim Çalıştayı
Hemşirelik Lisans Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Eğitim Çalıştayı 1 Aralık 2018 Cumartesi günü Anemon Ege Otel (İzmir)'de gerçekleştirilecektir. Çalıştay programına buradan ulaşabilirsiniz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması
Kurban Bayramınız Mübarek Olsun
CEENQUA'da Sempozyum Haberimiz
CEENQUA'nın Temmuz haber bülteninde HEPDAK&HEMED birlikteliği ile gerçekleştirilen sempozyum haberimiz yer aldı. Habere buradan ulaşabilirsiniz.
Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun
19 Mayıs Atütürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlaması
12-18 Mayıs Hemşirelik Haftamız Kutlu Olsun
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği: 19-20 Haziran 2018 Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri

Bilimsel Program, Kayıt & Konaklama, Davet tüm bilgileri buradan erişebilirsiniz.

Sempozyum Yeri ve İletişim

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Yasemin Şimşek
Dalya Turizm, Kazım Dirik Mah. 372/8 Sk. No:1 Bornova-İzmir, TÜRKİYE
+90 232 464 88 30
yasemin@dalyatur.com

HEPDAK Olarak Yeni Yılınızı Kutlarız
Şikayet ve Öneriler