HEPDAK Webinar

Tamamlanan Webinarlar
- Pandemi Sürecinde Üniversitelerde Dijital Dönüşüm (30 Haziran 2020) -
- Covid-19 Sürecinde Hemşirelik Eğitimi (17 Haziran 2020) -