Sempozyumlar / Kongreler

1.Uluslararası Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongresi: Akreditasyonun Getirdiği Yenilikler ve Hemşirelik Eğitiminin Dönüşümü- 20-22 Eylül 2023

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3:Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları Sempozyumu 27-29 Eylül 2021

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyum 2: 4-6 Eylül 2019 Ölçme Değerlendirme, Program Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği: 19-20 Haziran 2018 Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri