Belgeler

Tüzük,Yönetmelik ve Yönergeler
1HEPDAK Tüzüğü Sürüm 1.0 | Sürüm 2.0 | Sürüm 3.0
2HEPDAK Çalışma Yönetmeliği Sürüm 1.0
3HEPDAK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi Sürüm 1.0 | Sürüm 2.0 | Sürüm 3.0 | Sürüm 4.0
4HEPDAK Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu Çalışma Yönergesi Sürüm 1.0
5HEPDAK Eğitim Komisyonu Çalışma Yönergesi Sürüm 1.0 | Sürüm 2.0
6HEPDAK Program Değerlendirme ve İzleme Komisyonu Çalışma Yönergesi Sürüm 1.0
7HEPDAK Arşivleme Yönergesi Sürüm 1.0 | Sürüm 2.0
Kurumlar ve Değerlendiriciler için Belgeler
1

HEPDAK 2021-2022 Dönemi Program Değerlendirme Başvuru Formu Word

2HEPDAK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci Sürüm 1.0
3Hemşirelik Lisans Eğitim Programı Standartları Sürüm 1.0 | Sürüm 2.0 | Sürüm 3.0 | Sürüm 4.0 | Sürüm 4.1 Güncel
4HEPDAK Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 1.0 | Sürüm 2.0 | Sürüm 3.0 | Sürüm 4.0 (PDF | Word) | Sürüm 4.1 Güncel (PDF | Word) | Sürüm 5.0 (PDF | Word) | Sürüm 5.1 Güncel (PDF | Word)
5HEPDAK Değerlendirme Kılavuzu Sürüm 1.0 | Sürüm 2.0 | Sürüm 3.0
6Program Değerlendiricisi Raporu Sürüm 1.0 | Sürüm 2.0 | Sürüm 3.0 (PDF | Word) | Sürüm 4.0 (PDF | Word) | Sürüm 4.1 (PDF | Word)
7Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm 1.0 | Sürüm 2.0 | Sürüm 3.0 | Sürüm 4.0 (PDF | Word) | Sürüm 5.0 (PDF | Word) | Sürüm 5.1 Güncel (PDF | Word)
8Ara Rapor Hazirlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Sürüm 1.0 | Sürüm 2.0
9Özdeğerlendirme Raporu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Sürüm 1.0 | Sürüm 2.0
10 Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Sürüm 1.0 | Sürüm 2.0 (PDF | Word)
11HEPDAK Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Uygulama Esasları Sürüm 1.0 | Sürüm 2.0 | Sürüm 3.0
12HEPDAK Öğrenci Değerlendirici Raporu Sürüm 1.0 | Sürüm 2.0 (PDF | Word) | Sürüm 3.0 (PDF | Word)
13HEPDAK Akredite Eğitim Programları İçin Gelişim Raporu Hazırlama Rehberi Sürüm 1.0 (PDF | Word) | Sürüm 2.0 (PDF | Word) | Sürüm 2.1 Güncel (PDF | Word)
14HEPDAK Uzaktan Eğitim Standartları Sürüm 1.0 (PDF | Word) | Sürüm 1.1 (PDF | Word)
15HEPDAK Uzaktan Eğitim Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm 1.0 (PDF | Word)
16HEPDAK Uzaktan Değerlendirme ve Saha Ziyareti Yönergesi Sürüm 1.0 (PDF | Word)
Değerlendirme Süreçleri ile İlgili Akış Şemaları
1HEPDAK Akreditasyon Süreci Akış Şeması Sürüm 1.0
2Genel Değerlendirme - Ziyaret Öncesi Süreçler - Akış Sürüm 1.0
3Genel Değerlendirme - Ziyaret Sırasındaki Süreçler - İş Akışı Sürüm 1.0
4Genel Değerlendirme Kontrol Listesi Sürüm 1.0
5HEPDAK Tutarlılık Süreci Sürüm 1.0
Diğer Belgeler
1 HEPDAK Raporları Yazım Kuralları Sürüm 1.0
2HEPDAK Etik Kuralları Sürüm 1.0