Kurul ve Komisyonlar

Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (HEAK)

• Prof. Dr. Gülseren Kocaman (Başkan), Emekli Öğretim Üyesi• Prof. Dr. Ümit Seviğ, Yakın Doğu Üniversitesi• Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu, Karatay Üniversitesi• Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Akdeniz Üniversitesi• Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Emekli Öğretim Üyesi• Prof. Dr. Hülya Okumuş, (Hemşirelik Eğitimi Derneği Temsilcisi) Emekli Öğretim Üyesi, Türk Hemşireler Derneği ve Özel Hastaneler Temsilcisi• Uzm. Hem. Saliha Koç, Acı Badem Hastaneleri Hemşire Direktörü, Hemşirelik Hizmetleri Yöneticileri• Dr. Öğ. Üyesi Leman Kutlu, Haliç Üniversitesi• Uzm. Hem. Sevil Erken Uncu, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri TemsilcisiHemşire: Uzm. Hem. Serap İleri, Dokuz Eylül Üniversitesi HastanesiToplum Temsilcisi: Hadiye Akçay, Kadın Haklarını Koruma DerneğiÖğrenci: Aslı Kayar, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar

Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK)

• Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu (Başkan), Akdeniz Üniversitesi• Doç. Dr. Emine Türkmen (Başkan Yard. - Sekreter), Koç Üniversitesi• Prof. Dr. Ayla Yava, Hasan Kalyoncu Üniversitesi• Doç. Dr. Sergül Duygulu, Hacettepe Üniversitesi• Prof. Dr. Hülya Kaya, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa• Ar. Gör. Dr. Gülçin Uyanık, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi• Uzm. Demet Gökmen Kavak, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite Ve Akreditasyon Enstitüsü Standart Geliştirme Birim Sorumlusu• Uzm. Hem. Gülnur Gül, İzmir SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi• Öğ. Gör. Dr. Yasin Çetin, Adıyaman ÜniversitesiÖğrenci: Mervenur Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Program Değerlendirme ve İzleme Komisyonu (PDİK)

• Prof. Dr. Ayla Bayık Temel (Başkan), Ege Üniversitesi• Dr. Öğ. Üyesi Serap Sökmen (Başkan Yard. - Sekreter), Erzincan Üniversitesi• Doç. Dr. Dilek Özmen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi• Doç. Dr. Aklime Sarıkaya, Sebahattin Zaim Üniversitesi• Öğ. Gör. Dr. Yasin Çetin, Adıyaman ÜniversitesiÖğrenci: Şerife Cingiz, Akdeniz Üniversitesi

Eğitim Komisyonu (EK)

• Prof. Dr. Ayten Zaybak (Başkan), Ege Üniversitesi• Doç. Dr. Şenay Ünsal (Başkan Yard. - Sekreter), Ege Üniversitesi• Prof. Dr. Ayla Keçeci, Düzce Üniversitesi• Prof. Dr. Hülya Okumuş, Dokuz Eylül Üniversitesi• Doç. Dr. Salime Mucuk, Erciyes Üniversitesi• Prof. Dr. Medine Yılmaz, Katip Çelebi Üniversitesi• Doç. Dr. Fatma Orgun, Ege Üniversitesi• Doç. Dr. Yıldız Tulum Denat, Adnan Menderes Üniversitesi• Uzm. Hem. Serap İleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi• Dr. Öğ. Üyesi Hale Sezer, Bakırçay Üniversitesi

Uluslararası Dış Değerlendirme Çalışma Grubu

• Prof. Dr. İnci Erefe (Başkan), Ege Üniversitesi, Emekli• Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Emekli Öğretim Üyesi• Ayhan Lash Professor, Northern Illinois Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi• Doç. Dr. Sergül Duygulu, Hacettepe Üniversitesi• Doç. Dr. Fatoş Korkmaz, Hacettepe Üniversitesi• Doç. Dr. Merlinda Aluş Tokat, Dokuz Eylül Üniversitesi• Dr. Öğ. Üyesi Nilay Özkütük, Ege Üniversitesi

Yükseklisans Akreditasyonuna Hazırlık Komisyonu

• Prof. Dr. Gülseren Kocaman (Başkan), Emekli Öğretim Üyesi• Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Emekli Öğretim Üyesi• Ayhan Lash Professor, Northern Illinois Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi• Prof. Dr. Oya Kavlak, Ege Üniversitesi• Doç. Dr. Gülengün Türk, Adnan Menderes Üniversitesi• Ar. Gör. Hatice Çamveren, Ege Üniversitesi