Kurul ve Komisyonlar

Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu

• Prof. Dr. Ayla Keçeci (Başkan), Düzce Üniversitesi• Prof. Dr. Gülseren Kocaman (Başkan Yard. - Sekreter), Dokuz Eylül Üniversitesi• Prof. Dr. Ümit Seviğ, Yakın Doğu Üniversitesi• Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu, Lefke Üniversitesi• Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Akdeniz Üniversitesi• Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Ege Üniversitesi• Prof. Dr. Hülya Okumuş, (Hemşirelik Eğitimi Derneği Temsilcisi) Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Hemşireler Derneği ve Özel Hastaneler Temsilcisi• Uzm. Hem. Saliha Koç, Acı Badem Hastaneleri Hemşire Direktörü Hemşirelik Hizmetleri Yöneticileri• Dr. Öğ. Üyesi Leman Kutlu, Haliç Üniversitesi• Uzm. Hem. Sevil Erken Uncu, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Temsilcisi• Hemşire: Uzm. Hem. Serap İleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi• Toplum Temsilcisi: Hadiye Akçay, Kadın Haklarını Koruma Derneği• Öğrenci: Elif Demirdelen, Dokuz Eylül Üniversitesi

Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK)

• Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu (Başkan), Akdeniz Üniversitesi• Doç. Dr. Emine Türkmen (Başkan Yard. - Sekreter), Koç Üniversitesi• Prof. Dr. Ayla Yava, Hasan Kalyoncu Üniversitesi• Doç. Dr. Sergül Duygulu, Hacettepe Üniversitesi• Uzm. Demet Gökmen Kavak, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite Ve Akreditasyon Enstitüsü Standart Geliştirme Birim Sorumlusu• Uzm. Hem. Gülnur Gül, İzmir SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi• Öğrenci: Çigdem Sabıkma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Program Değerlendirme ve İzleme Komisyonu (PDİK)

• Prof. Dr. Ayla Bayık Temel (Başkan), Ege Üniversitesi• Dr. Öğ. Üyesi Serap Sökmen (Başkan Yard. - Sekreter), Erzincan Üniversitesi• Doç. Dr. Dilek Özmen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi• Doç. Dr. Aklime Sarıkaya, Sebahattin Zaim Üniversitesi• Öğrenci: Şengül İbci, Ege Üniversitesi

Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK)

• Prof. Dr. Ayten Zaybak (Başkan), Ege Üniversitesi• Doç. Dr. Şenay Ünsal (Başkan Yard. - Sekreter), Ege Üniversitesi• Prof. Dr. Ayla Keçeci, Düzce Üniversitesi• Prof. Dr. Hülya Okumuş, Dokuz Eylül Üniversitesi• Doç. Dr. Salime Mucuk, Erciyes Üniversitesi• Doç. Dr. Medine Yılmaz, Katip Çelebi Üniversitesi• Doç. Dr. Fatma Orgun, Ege Üniversitesi• Dr. Öğ. Üyesi Yıldız Tulum Denat, Adnan Menderes Üniversitesi• Uzm. Hem. Serap İleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi• Dr. Öğ. Üyesi Hale Sezer, Bakırçay Üniversitesi

Uluslararası Dış Değerlendirme Çalışma Grubu

• Prof. Dr. İnci Erefe (Başkan), Ege Üniversitesi, Emekli• Prof. Dr. Ayla Bayık, Ege Üniversitesi• Ayhan Lash Professor, Northern Illinois Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi• Prof. Dr. Ayla Keçeci, Düzce Üniversitesi• Dr. Öğ. Üyesi Nilay Özkütük, Ege Üniversitesi

Yükseklisans Akreditasyonuna Hazırlık Komisyonu

• Prof. Dr. Gülseren Kocaman (Başkan Yard-Sekreter), Dokuz Eylül Üniversitesi• Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Ege Üniversitesi• Ayhan Lash Professor, Northern Illinois Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi• Prof. Dr. Oya Kavlak, Ege Üniversitesi• Doç. Dr. Gülengün Türk, Adnan Menderes Üniversitesi• Ar. Gör. Hatice Çamveren, Ege Üniversitesi