Kurumlar için Eğitim Çalıştayı

HEPDAK akreditasyonuna başvurmayı ve/veya HEPDAK standartlarına göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan hemşirelik lisans programlarının yönetici ve öğretim kadrosuna aşağıda belirtilen konuları kapsayan çalıştaylar yapılmaktadır.

• HEPDAK hakkında genel bilgiler ve hemşirelik lisans programlarının akreditasyonu hakkında bilgiler

• HEPDAK akreditasyonundaki temel kavramlar

• HEPDAK değerlendirme standartları ve açıklamaları

• Standartlardaki çıktı odaklı sürekli iyileştirme yaklaşımının hemşirelik lisans programlarına uygulanması

• Değerlendirme süreci; Fakülte ve Bölümlerin akreditasyon hazırlıkları

• Özdeğerlendirme raporları

• Değerlendirme takımlarınca yapılan kurum ziyaretleri

8 24 Ekim 2020

7 18 Ocak 2020 (İzmir)
6 21 Aralık 2019 (İzmir)
5 1 Aralık 2018 (İzmir)
4 23 Aralık 2017 (İzmir)
3 17 Aralık 2016 (İzmir)
2 28 Kasım 2015 (İzmir)
1 31 Ocak 2015 (İzmir)