Kalite Politikası

Türkiye’de hemşirelik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK), çalışmalarında sürekli iyileştirme ve kalite felsefesi gereklerini yerine getirerek devam ettirme ve hemşirelik eğitiminin sürekli iyileştirilmesi ilkesini benimsemiştir. HEPDAK verdiği hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tutmak ve devamlılığını sağlamaya yönelik kalite politikasına sahiptir.

Akreditasyon sürecine katılan tüm üyeler, verdikleri hizmet süresince iletişim ve işbirliği içinde oldukları tüm kurumlar ve çalışanlarıyla saygı ve güvene dayalı ilişki kurarlar.

HEPDAK, iç ve dış geribildirim mekanizmalarını işleterek sürekli iyileşme sağlar. Sürece katılan tüm üyelerin sürekli öğrenmesine yönelik kendi içinde ya da benzer kurumlarda öğrenme fırsatları yaratır ve katılım konusunda kişileri cesaretlendirir. Üyelerin kendi potansiyellerinin farkında olmasını sağlar ve öğrenme gereksinimlerine yönelik destek verir.

Akreditasyonun ana değerleri; öğrenme, toplum, sorumluluk, bütünlük ve sürekli iyileşmedir. HEPDAK, bu ana değerler doğrultusunda tüm paydaşlarına katkı sağlayacak ve geliştirecek hizmetler sunar. Değerlerin geliştirilmesi ve izlenmesi için geribildirim mekanizmalarını kullanır. Verdiği tüm hizmetlerin önce kuruma sonra da topluma yarar sağlamasına, hizmetlerini bütüncül bakış açısıyla yürütmesine ve aldığı geribildirimlerle sürekli iyileşmeye odaklanır.

Verilen hizmette en üst düzeye ulaşılabilmesi için işbirliğinin geliştirilmesi başarıya ulaşmada önemlidir. Bu nedenle HEPDAK, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği fırsatları arar ve geliştirir. İşbirliğinin sürdürülebilmesi, işbirliği kurulan ilgili kuruluşların hedefleriyle uyumlu olmasına, uzmanlıklarına, karşılıklı bilgi paylaşımına, birlikte çalışmaya ve karşılıklı saygı, işbirliği ve açıklığa dayanması esasına bağlıdır.

Akreditasyon sürecinin her aşamasında görev alanlar paydaşlara karşı sorumludurlar. Tüm üyeler alanlarında uzmandırlar ve çalışmalarını açık ve hesap verebilmeye hazır yüksek düzey etik ilkelere göre yürütürler. Bu nedenle, HEPDAK Etik Kuralları çerçevesinde çıkar çatışması yaratmaktan kaçınarak profesyonel bir davranış sergilerler. HEPDAK akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere tüm faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğu taşır.