Özdeğerlendirme Belgeleri

Hemşirelik Lisans Eğitim Programı Standartları Sürüm 4.1 (PDF | Word)

HEPDAK Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 5.1 (PDF | Word)

HEPDAK Değerlendirme Kılavuzu Sürüm 3.0

Program Değerlendiricisi Raporu Sürüm 4.1 (PDF | Word)

Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm 5.1 (PDF | Word)