Tüm Haberler

CEENQA'nın Yıllık Genel Kurulu ve Çalıştayı (13 Ekim 2021)

CEENQA'nın yıllık Genel Kurulu ve beraberindeki çalıştayı 13 Ekim 2021'de online gerçekleşmiştir.Toplantıya HEPDAK’ı temsilen Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL, Doç. Dr. Sergül DUYGULU katılmıştır. CEENQA yeni dönem yönetim kurulu üye seçimi için tam üye olarak oylamaya katılım sağlanmıştır. Genel Kurulda Olgun Çiçek (YÖDAK, Kuzey Kıbrıs) CEENQA'nın yeni Başkan Yardımcısı, Simona Lache (ARACIS, Romanya) ve Benjamin Muhamedbegoviç (HEA, Bosna Hersek) yeni yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.

“Çevrimiçi Değerlendirmeler ve Dış Kalite Güvencesi” konulu çalıştayda, pandeminin getirdiği değerlendirme prosedürlerinde yapılan değişiklikler ele alınmıştır. Çeşitli Avrupa ülkelerindeki ajansların deneyimlerine dayanarak, hangi deneyimlerin kazanıldığı, değişen koşullara uyum sağlamak için nelerin geliştirilebileceği ve gelecekte kalite güvence prosedürlerinin nasıl yürütüleceği tartışılmıştır. Çalıştayda bu kapsamda Anca Prisacariu “Dış Değerlendirme Güvenliği Süreçlerinin Online Formatta Uyarlanması” konulu sunumunda online değerlendirmede sınırlılıklar, etik durumlar konusunda görüşlerini paylaşmıştır. Nataliia Stukalo, NAQA’nin Ukrayna’da pandemi döneminde kalite güvenliği ile ilgili deneyimlerini açıklamış, bu kapsamda olumlu ve olumsuz denyimler, kalite güvenliği süreçlerinde dijitalizasyon konularında bilgi vermiştir. Klemen Šubic CEENQA adına Olgun Çiçek ile birlikte hazırladıkları HEPDAK’ında öneriler verdiği “Uzaktan Değerlendirmeler İçin Rehber”in (Guidelines For Distance Evaluation) hazırlanma amacı, online değerlendirmede ziyaret öncesi ve ziyaret sürecinde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi vermiştir. Jolanta Silka (AIKA) sunumunda online değerlendirmelerde iletişimin ve geri bildirimin önemi konusunda bilgiler vermiştir. Ayrıca genel kurulda Türkiye’den DEPAD (Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği) gözlemci üye ve Azerbeycan’dan TKTA (Azerbaycan Kalite Ajansı) – tam üyelik başvurusu kabul edilmiştir.

İyi Uygulama Örnekleri
27-29 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3” Sempozyumunda sunulan “İyi Uygulama Örnekleri: Pandemi Sürecinde Çevrimiçi Teorik ve Uygulama Eğitimi” sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3” Sempozyumu gerçekleştirildi
HEPDAK ve HEMED iş birliği ile “Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları” temalı sempozyum 27-29 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Üç gün süren sempozyumda beş kursa toplam 197, sempozyuma 290 kişi katılım göstermiştir.
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3
CEENQA Paylaşım Toplantısı - 6

Kalite güvencesi alanında CEENQA’ya üye ajansların kurumlarını ve faaliyetlerini tanıttığı, yenilikçi çalışmaların paylaşıldığı periyodik toplantıların yedincisi 15 Eylül 2021 gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya HEPDAK’ı temsilen Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL, Doç. Dr. Sergül DUYGULU, Doç.Dr. Merlinda ALUŞ TOKAT ve Doç. Dr Fatoş KORKMAZ katılmıştır.

Toplantıda Stela Guvir,Moldova Cumhuriyeti eğitim ve Araştırma Kalite Güvenliği Ajansı (Ulusal National Agency for Quality Assurance in Education and Research, Republic of Moldova) (ANACIP-ANACEC) ile ilgili organizasyon yapısı, görevler, dış değerlendirme süreci ve standartları, uluslararası işbirliği ve tanınırlık, projeleri konusunda bilgiler vermiştir. Emita Blackdan, Hırvatistan Yüksek Öğrenim ve Bilim için Kalite Ajansı ve Kalite Güvenliği Sistemi (Croatian Agency for Science and Higher Education and QA System in Croatia) AZVO -ASHE ile ilgili olarak Hırvatistan’da yüksek öğretim sistemi, kalite güvenlik sistemi,faaliyetleri, misyon, vizyon ve stratejileri, pandemi sürecinde iş organizasyonu ve geleceğe yönelik planlamalar, uluslararası ilişkileri konusunda açıklamalar yapmıştır.

Colin Tück, Avrupa Yüksek Öğrenim İçin Kalite Güvenliği Ağı (European Quality Assurance Register for Higher Education) (EQAR DEQAR) temsilen Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı ve Bologna Süreci (The European Higher Education Area -EHEA) kapsamında uluslararası şeffaflık ve otomatik tanınmanın desteklenmesi konusunda bilgiler vermiştir. Sunumlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.ceenqa.org/ceenqa-bi-monthly-meetings/ linkindenulaşabilir.

Kurumlara Yönelik Eğitim Çalıştayı
Hemşirelik Lisans Eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Eğitim Çalıştayı 9-10 Eylül 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitime 45 kurumdan 122 öğretim elemanı katılım göstermiştir. İki günlük çalıştay ilk gün tartışmaya dayalı anlatımlar, ikinci gün küçük grup çalışmaları ile interaktif olarak yürütülmüştür.
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
CEENQA Paylaşım Toplantısı - 5
Kalite güvencesi alanında CEENQA’ya üye ajansların kurumlarını, faaliyetlerini tanıttığı ve yenilikçi çalışmaların periodik olarak paylaşıldığı altıncı topplantı 21 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.HEPDAK’ı temsilen bu online toplantıya Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Doç. Dr. Sergül Duygulu, Doç. Dr Fatoş Korkmaz ve Doç. Dr. Merlinda Aluş Tokat katılmışlardır. Bu toplantıda Doç. Dr. Sergül Duygulu HEPDAK’IN misyonu, amaçları, değerleri, yapısı program değerlendirme süreçleri, standartları ve geleceğe yönelik planlarını açıklamıştır. Nataliia Stukalo Ukrayna ‘daYüksek Öğrenimde Kalite Güvenliği konulu sunumunda; NAQA ajansının misyonu, amaçları, Ukrayna’da yüksek öğrenim, ajansın üyelikleri, Covid 19 pandemi sürecinde faaliyetler ve ülkeler arası faaliyetleri hakkından açıklamalar yapmıştır. Prof. Dr. Ayla Bayık Temel uzaktan değerlendirme ve uzaktan ziyaretler açısından iyi uygulama örneği olarak HEPDAK’ın değerlendirmeciler için düzenlediği uzaktan eğitim çalıştayı hakkında bilgiler vermiştir.
Otomasyon Sistemine Geçiş
HEPDAK Temmuz 2021 itibariyle 2021-2022 Akreditasyon dönemi için otomasyon sistemine geçmiştir. Otomasyon sistemine kullanıcı adı ve şifre ile https://hemsis.hepdak.org.tr/admin/auth/login adresinden giriş yapılmaktadır. Akredite olmak için başvuran kurumlar öninceleme sürecinde belgelerini ve ilgili kanıtlarını sisteme yüklemişlerdir. Değerlendirme takımları da sistem üzerinden öninceleme süreçlerini tamamlamışlardır. Sistemin işleyişine ilişkin başvuran kurumlara ve değerlendirme takımlarına çevrimiçi eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN’ın Pandeminin Hemşirelik Eğitimine Etkileri
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Ulusal Hemşirelik Kongresi - 1 14 Haziran 2021 tarihinde düzenlenmiş, HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN davetli konuşmacı olarak katılmıştır. Prof.Dr. Kocaman “Pandeminin Hemşirelik Eğitimine Etkileri” konulu bir sunum yapmıştır.
HEPDAK Değerlendirici Adayı Eğitimi Çalıştayı
HEPDAK Değerlendirici Adayı Eğitimi Çalıştayı 10-12 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 21 yeni değerlendirici adayı katılmıştır. Eğitimde grup çalışmalarında takım başkanı olarak dört, grup çalışmaları gözlemcisi olarak iki deneyimli HEPDAK değerlendiricisi yer almıştır. Üç günlük çalıştay küçük grup ve ana salon çalışmaları ile interaktif olarak yürütülmüştür.
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Prof. Dr. Ayla Bayık’ın Hemşirelik Öğrencileri Kongre Konuşması
2001 yılından beri her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen, bu yıl 3-4 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen 19.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ev sahipliği ile E- Kongre olarak çevrimiçi platformda gerçekleşmiştir. Bu kongre kapsamında HEPDAK’ı temsilen Prof. Dr. Ayla Bayık Temel 4 Haziran 2021 tarihinde “Hemşirelik Eğitimi ve Akreditasyon Öğrencilerin Akreditasyon Sürecine Katılımı “konulu bir konferans vermiştir.
Doç.Dr.Dilek Özmen’in Öğretmen Eğitimi Ve Akreditasyon Kongresi Konuşması
HEPDAK Yönetim Kurulu Sekreteri Doç. Dr. Dilek Özmen 4-6 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen V. Uluslararası Öğretmen Eğitimi Ve Akreditasyon Kongresi’ne davetli konuşmacı olarak katılmış, “HEPDAK 2020-2021 Yılı Program Değerlendirme Ve Akreditasyon Deneyimler” başlıklı bir konuşma gerçekleştirmiştir. Doç.Dr. Özmen HEPDAK tarafından 2020-2021 yılı akreditasyon süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler vermiştir.
Doç.Dr.Şenay ÜNSAL ATAN’ın Sağlık Profesyonelleri ile Hemşireliğin Dünü, Bugünü, Yarını Konuşması
Etkin Kampüs Hemşirelik Haftası Özel Etkinliği kapsamında 16 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen 21.YY MESLEĞİ: HEMŞİRELİK paneline HEPDAK Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN davetli konuşmacı olarak katılmış ve “Sağlık Profesyonelleri ile Hemşireliğin Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı bir konuşma gerçekleştirmiştir.
Hemşireliğin Dünü Bugünü Yarını
Akreditasyon Belge Takdim Törenleri

HEPDAK Akreditasyon değerlendirmeleri sonucu 2021 yılında akredite olmaya hak kazanan kurumlardan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne 31 Mayıs 2021, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne 1 Haziran 2021, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne 2 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan online toplantı ile akreditasyon belgeleri takdim edilmiştir.

Uluslararası Değerlendirmeci Seçimi
HEPDAK değerlendiricilerimizden Doç. Dr. Sergül Duygulu ve Doç. Dr. Fatoş Korkmaz ARACİS- Romanya Yüksek Öğretim Kalite Güvenlik Kurumu (Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education) tarafından Uluslararası Değerlendirmeci olarak seçilmişlerdir. Değerlendirmecilerimizi kutluyor, başarılar diliyoruz.
Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN’ın Pandemide Hemşirelik Eğitim Programlarının Akreditasyonu Konuşması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 28 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen IV. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu’na HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN davetli konuşmacı olarak katılmış, “Pandemide Hemşirelik Eğitim Programlarının Akreditasyonu” konulu bir sunum yapmıştır.
Dış Değerlendirici Seçimi
HEPDAK Değerlendiricilerimizden ve aynı zamanda HEPDAK Uluslararası Dış Değerlendirme Çalışma Grubu üyelerimizden Doç.Dr.Sergül Duygulu ve Doç.Dr.Fatoş Korkmaz HEPDAK’ın üyesi olduğu CEENQA’nın (Orta ve Doğu Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Ağı) bir diğer üyesi olan ve HEPDAK’ın Değerlendirici Değişim Programı (CEENQA Staff Exchange Program) gerçekleştirdiği Letonya Akreditasyon Ajansı AIC (Academic Information Center)-/AIKA (Quality Agency for Higher Education ) yönetim kurulu tarafından 12.05.2021 tarihinde Dış Değerlendirici olarak seçilmiştir. Değerlendirici hocalarımızı tebrik eder başarılı çalışmalar yürütmelerini dileriz.
CEENQA Paylaşım Toplantısı - 4
CEENQA tarafından 2021 yılı etkinlikleri kapsamında iki ayda bir yürütülen 5. bilimsel toplantı 19 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, toplantıya HEPDAK’ı temsilen Prof.Dr. Ayla Bayık Temel, Doç. Dr. Sergül Duygulu ve Doç. Dr. Fatoş Korkmaz katılmışlardır.
Uluslararası Çevrimiçi Değerlendirici Değişim Programı
HEPDAK, üyesi olduğu CEENQA (Orta ve Doğu Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Ağı) tarafından 2018 yılından beri üyesi olan ajansları arasında gerçekleştirilen, Personel Değişim Programı (CEENQA Staff Exchange Program) kapsamında 2020 yılında Letonya Riga da yer alan AIC (Academic Information Center)-/AIKA (Quality Agency for Higher Education ) ile eşleştirilmiş ancak 2020 yılı içinde tamamlanması planlanan yüzyüze ziyaret Covid 19 pandemisi nedeni ile ertelenmiş ve 27-28 Nisan 2021 tarihleri arasında online olarak tamamlanmıştır. Toplantı HEPDAK’dan /Türkiye 21, AIC/AIKA’dan/Letonya 14 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantı, AIC/AIKA başkanı Jolanta Silca, HEPDAK başkanı Prof.Dr. Gülseren Kocaman ve CEENQA Personel Değişim Programı koordinatörü Prof.Dr. Olgun Çiçek’in açılış konuşmaları ile başlamıştır. İkili iş birliğinin yapılandırıldığı toplantıda ilk oturumda; Türkiye’de Yüksek Öğrenim ve Akreditasyon Sistemi (Doç. Dr. Fatoş Korkmaz), HEPDAK’ın amaçları, değerleri, misyonu, akreditasyon süreci (Doç. Dr. Sergül Duygulu) ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Toplantının ikinci oturumunda; Letonya’da Yüksek Öğrenim ve Akreditasyon Sistemi ve ajansın rolleri, yapı ve işlevleri, uluslararası işbirliği faaliyetleri, değerlendirme sürecinin adımları, hazırlık, kurum ziyaretleri, rapor yazma ve karar süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı (Ketija ANDERSONE ve Ilva GRIGORJEVA). Üçüncü oturumda; Jolanta SILKA kurumun paydaşlarını tanıtarak paydaşlarla iletişim yollarını açıkladı. Son oturumda; Prof. Ayla BAYIK TEMEL, COVID-19 pandemisi sürecinde HEPDAK’ın akreditasyon faaliyetlerini, uzaktan eğitim yoluyla yürütülen hemşirelik eğitim programlarının akreditasyonunun değerlendirilmesi için hazırlanan uzaktan eğitim standartlarını ve yönergesini tanıtmıştır. Ayrıca hemşirelik eğitim program yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim çalıştayı, HEPDAK değerlendiricilerinin uzaktan değerlendirme sürecine hazırlanmaları için düzenlenen eğitim çalıştayı ve online paydaş görüşlerinin tematik analiz sonuçlarını sunmuştur. Bu oturumda Letonya’da Yüksek Öğretim Kurumlarının dış değerlendirilmesi, tüm yükseköğretim programlarının akreditasyonu, program açma ya da programlardaki her türlü değişikliklerde onay verme ile ilgili faaliyetler, pandemi döneminde uzaktan değerlendirmede yürütülen süreçler Laila LEMKO ve Olga ŠŅUCINA tarafından aktarılmıştır.Toplantının sonunda her iki ajansın katılımcıları HEPDAK ve AIKA/ AIC arasında bu değişim programı ile başlayan iletişimin gelecekte sürdürülmesi konularında görüş birliğine vardılar. Toplantı ikili işbirliğine yönelik kapanış dilekleri ile sonlandırıldı.
HEPDAK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitimi Çalıştayı (28 Mart 2021)
Öğrenci Değerlendirici Eğitim programı çevrimiçi olarak 28 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Oniki farklı üniversiteden 24 öğrenci ile gerçekleştirilen eğitim grup çalışmaları ile interaktif olarak yürütülmüştür.
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Akreditasyonun Hemşirelik Eğitimindeki Önemi
HEPDAK ve HEMED işbirliği ile düzenlenen ve moderatörlüğünü HEPDAK Yönetim Kurulu Sekreteri Doç.Dr.Dilek Özmen’in yaptığı webinar 20 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. "Avustralya Hemşirelik ve Ebelik Akreditasyon Dernekleri ve Hemşirelik Okullarının Yükümlülükleri” konulu webinarda University of Newcastle College of Health, Medicine and Wellbeing School of Nursing and Midwifery ‘da görev yapan Oya Gümüşkaya bir sunum gerçekleştirmiştir.
Kurumlar İçin Bilgilendirme Toplantısı (18 Mart 2021)
2021-2022 dönemi HEPDAK akreditasyonu için başvuran kurumlar için bilgilendirme toplantısı 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Dokuz üniversiteden 20 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda “HEPDAK değerleri, Tematik analiz ve HEPDAK beklentileri, ÖDR hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler, Eğitim planı analizi, Değerlendirme özeti ve PDÇ tablosu , HEPDAK desteği ve HEPDAK değerlendirme süreci” hakkında HEPDAK Başkanı Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN tarafından bir sunum yapılmış, kurum temsilcilerinin soruları yanıtlanmıştır.
HEMSİS Bilgilendirme 2021
Yükseköğretim Kalite Kurulu 2021 Yılı HEPDAK İzleme Ziyareti
YÖKAK Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarını İzleme çalışmaları kapsamında 2020 yılı faaliyetlerimizi izlemek üzere görevlendirilen YÖKAK izleme yetkilisi Sayın Prof. Dr. Sina Ercan 25 Şubat 2021 tarihinde Derneğimize çevrimiçi izleme ziyaretini gerçekleştirmiştir. Dernek yönetim kurulu üyelerinin de (Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Doç. Dr. Dilek Özmen, Doç. Dr. Şenay Ünsal Atan, Prof. Dr. Ayten Zaybak) katıldığı ilk oturumda Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Gülseren Kocaman 2020 yılı HEPDAK faaliyetlerine yönelik bir sunum yapmıştır. İkinci oturumda ise, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, HEAK üyeleri (Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu, Prof. Dr. Hülya Okumuş), Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu üyeleri (Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Doç. Dr. Sergül Duygulu), Tutarlılık Komisyonu üyeleri (Doç. Dr. Dilek Özmen, Doç. Dr. Şenay Ünsal Atan), öğrenci değerlendiriciler (Öğ. Aslı Kayar, Öğ. Mervenur Doğan) ve 2020 yılı faaliyetlerinde görev almış 2 değerlendiricinin (Prof. Dr. Ümit Seviğ, Prof. Dr. Medine Yılmaz) katılımı ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Karşılıklı bilgi alışverişinin olduğu toplantı öneriler ve iyi dilekler ile tamamlanmıştır.
YÖK Ziyaret
YÖK Ziyaret
Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN’ın Yükseköğretimde Akreditasyon ve Hemşirelik Örneği Konuşması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 18 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen akreditasyon etkinliklerine HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN davetli konuşmacı olarak katılmış ve “Yükseköğretimde Akreditasyon ve Hemşirelik Örneği” konulu bir sunum yapmıştır.
CEENQA Paylaşım Toplantısı - 3
19 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen CEENQA’nın iki aylık toplantılarının üçüncüsüne HEPDAK ‘ı temsilen Prof. Dr. Ayla Bayık Temel ve Prof. Dr. Medine Yılmaz katılmıştır. ASIIN - Almanya temsilcisi Dr. Iring Wasser ve AIKA - Letonya temsilcisi Jolanta Silka faaliyetlerine ilişkin sunum yapmışlardır. ASIIN Ajansından Arne Thielenhaus veri ve kayıt yönetim sistemi ile ilgili kullandıkları kapsamlı çok dilli bilgisayar programı hakkında bilgi vermiştir.
Takım Başkanları Toplantısı - 2021
2020-2021 HEPDAK Akreditasyon sürecinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ziyaretlerdeki beş takım başkanı ve HEPDAK Yönetim Kurulu üyeleri 07 Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi olarak yapılan toplantıda bir araya geldi. Takım başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri özellikle çevrimiçi ziyaret sürecinin yanı sıra tüm ziyaret süreci ile ilgili olarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.
CEENQA Paylaşım Toplantıları - 2
İki ayda bir düzenlenen CEENQA toplantılarının ikincisi 17 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. HEPDAK’ı temsilen toplantıya Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Prof. Dr. Hülya Okumuş ve Prof. Dr. Medine Yılmaz katılmışlardır. Toplantıda Çek Cumhuriyetinden NAB adına Martina Vidlakova ve Sırbistan’dan AHERS ajansı adına Duska Radmonavic sunum yapmışlardır.
Değerlendiriciler ve Kurumlar İçin Uzaktan Değerlendirme Eğitimi Çalıştayı (13 Kasım 2020)
Değerlendiriciler ve Kurumlar İçin Uzaktan Değerlendirme Eğitimi Çalıştayı 13 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Uzaktan değerlendirme sürecine ilişkin eğitimler ile birlikte rol-play yöntemleri ile yürütülen eğitime 30 değerlendirici, akreditasyon için başvuran kurumlardan beş temsilci ve 4 öğrenci katılım göstermiştir.
CEENQA Paylaşım Toplantıları - 1
CEENQA genel kurulunda alınan karar doğrultusunda iki ayda bir düzenlenecek olan paylaşım toplantılarının ilki 15 Ekim 2020 tarihinde düzenlenmiş olup HEPDAK’ı temsilen Prof. Dr. Ayla Bayık Temel ve Prof. Dr. Hülya Okumuş katılmışlardır. Toplantıda QAA (NAKVIS), Slovenya’dan başkan Franci Demšar ve Kuzey Kıbrıs YÖDAK’ temsilen Akile Gürsoy sunumlar yapmışlardır.
HEPDAK Değerlendirici Eğitimi (10-12 Ağustos 2020)
Pandemi sürecinde HEPDAK Değerlendirici Eğitimi 10-12 Ağustos 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yürütülmüştür. Eğitime 15 değerlendirici olan / değerlendiricilik eğitim almış (tazelenme eğitimi amacıyla), 17 yeni değerlendirici adayı katılım göstermiştir. Üç günlük programda çeşitli çevrimiçi platformlar kullanılarak interaktif grup çalışmaları yürütülmüştür.
HEPDAK Değerlendirici Eğitimi 2020
HEPDAK Değerlendirici Eğitimi 2020
HEPDAK Uzaktan Eğitim Standartları (19 Haziran 2020)
HEPDAK Uzaktan Eğitim Standartları hazırlandı. İlgili dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.
YÖKAK Saha Ziyareti
Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), "Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin Kılavuz, 2019" kapsamında Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi'ne sahip ulusal akreditasyon kuruluşları için 2020 yılından itibaren saha ziyareti uygulamasını başlatmıştır. Bu bağlamda, YÖKAK tarafından HEPDAK izleme yetkilisi olarak görevlendirilen YÖKAK Üyesi Prof. Dr. İlker Murat Ar, 17 Ocak 2020 tarihinde ofisimizde bir saha ziyareti gerçekleştirmiştir. Toplantıya, HEPDAK Yönetim Kurulu üyeleri yanı sıra, HEAK Başkanı ile bir HEAK üyesi ve bir HEPDAK değerlendiricisi olmak üzere toplam sekiz kişi katılmıştır. HEPDAK Başkanının yaptığı 2019 yılı faaliyetlerini içeren sunumun ardından izleme yetkilisi Prof. Dr. İlker Murat Ar, HEPDAK uygulamalarında güçlü ve geliştirmeye açık yönler konularında önerilerde bulunmuştur. Toplantı, katılımcılarla yapılan yararlı bir görüş alışverişiyle sona ermiştir. HEPDAK Yönetim Kurulu, ilk kez yapılan izleme ziyaretini, akreditasyon süreçlerinin iyileştirilmesi açısından yol gösterici olarak değerlendirmiştir.
CEENQA Üyeliği Hakkında

HEPDAK, 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren CEENQA - Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education'ın tam üyesidir.İlgili dökümana buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumlara Yönelik Eğitim Çalıştayı
Hemşirelik Lisans Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Eğitim Çalıştayı 1 Aralık 2018 Cumartesi günü Anemon Ege Otel (İzmir)'de gerçekleştirilecektir. Çalıştay programına buradan ulaşabilirsiniz.
CEENQUA'da Sempozyum Haberimiz
CEENQUA'nın Temmuz haber bülteninde HEPDAK&HEMED birlikteliği ile gerçekleştirilen sempozyum haberimiz yer aldı. Habere buradan ulaşabilirsiniz.
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği: 19-20 Haziran 2018 Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri

Bilimsel Program, Kayıt & Konaklama, Davet tüm bilgileri buradan erişebilirsiniz.

Sempozyum Yeri ve İletişim

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Yasemin Şimşek
Dalya Turizm, Kazım Dirik Mah. 372/8 Sk. No:1 Bornova-İzmir, TÜRKİYE
+90 232 464 88 30
yasemin@dalyatur.com