Tüm Haberler

YÖKAK tarafından düzenlenen izleme ziyareti gerçekleştirildi (10 Haziran 2024)

HEPDAK faaliyetleri Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından izlenmektedir. 2023 yılı izleme toplantısı YÖKAK İzleme Yetkilisi Prof. Dr. Hüseyin Kara tarafından 10 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlk oturumda izleme yetkilisi Prof. Dr. Hüseyin Kara ile tanışma sonrası HEPDAK Başkanı Prof. Dr. Dilek ÖZMEN 2023 yılına ilişkin yürütülen HEPDAK faaliyetleri hakkında bir sunum yapmıştır. Sonraki oturumda akreditasyon kurulu ve komisyonlarını temsilen HEPDAK üyeleri, akademik ve öğrenci değerlendiriciden oluşan paydaşlar ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

HEPDAK 2024 Yılı Öğrenci Değerlendirici Eğitimi tamamlandı (08 Haziran 2024)

HEPDAK 2024 yılı Öğrenci Değerlendirici Eğitimi çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir. 08 Haziran 2024’de yapılan yarım günlük eğitimde katılımcılara sunumlarla lisans programı akreditasyon süreci, HEPDAK rubrik değerlendirme süreci ve HEPDAK ziyaret süreci ve öğrenci değerlendiricilerin değerlendirme sürecine katılımı hakkında genel bilgi verilmiş, değerlendirme sürecinde davranışsal boyutun önemi vurgulanmıştır. Ardından sekiz ayrı grupta soru hazırlama, uygulamalı görüşme ve vakalar üzerinden öğrenci değerlendirici rapor yazımı grup çalışmaları gerçekleştirilmiş ve büyük grupta tartışılmıştır. Programda son olarak daha önce değerlendirici olarak görev almış iki öğrenci değerlendirici ile deneyim paylaşımı oturumu gerçekleştirilmiştir. Eğitimin değerlendirilmesiyle program sona ermiştir. Eğitime Türkiye’deki 21 farklı akredite hemşirelik programından 13 tanesi tazeleme eğitimi olmak üzere 48 öğrenci katılmıştır.

Öğrenci Değerlendirici Çalıştayı 7 (08 Haziran 2024)
Öğrenci Değerlendirici Çalıştayı 7 (08 Haziran 2024)
Öğrenci Değerlendirici Çalıştayı 7 (08 Haziran 2024)
Öğrenci Değerlendirici Çalıştayı 7 (08 Haziran 2024)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni (24 Mayıs 2024)

HEPDAK Akreditasyon değerlendirmeleri sonucu 2023-2024 döneminde akredite olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne HEPDAK Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Dilek ÖZMEN’in katılımıyla belge takdim töreni düzenlenmiştir. Prof. Dr. Dilek ÖZMEN takdim töreninde kısaca HEPDAK hakkında bilgi vermiş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün akreditasyon süreçlerine değinmiş, ardından "Akreditasyon Belgesi"ni Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm ÖZKAN, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Tülin YILDIZ, Hemşirelik Bölüm Başkan V. Dr. Öğr. Üyesi Arzu MALAK ve Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarına takdim etmiştir. Ayrıca programda HEPDAK öğrenci değerlendiricisi olmaya hak kazanan Öğrenci Cihan ŞEKER, Öğrenci Remziye AYDOĞDU, Öğrenci Aslı Çağla AKAMCA ve Öğrenci Emre KOŞAR’a HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilek ÖZMEN ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Tülin YILDIZ tarafından başarı belgeleri takdim edilmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni (24 Mayıs 2024)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni (24 Mayıs 2024)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni (24 Mayıs 2024)
Webinar: Hemşirelik Eğitiminde Akran Yönderliği (30 Nisan 2024)

HEPDAK-HEMED işbirliğiyle 30 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen webinarların XI’cisinde “Hemşirelik Eğitiminde Akran Yönderliği” konusu ele alındı. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Gülsüm Nihal ÇÜRÜK'Ün yaptığı webinara İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesinden Doç. Dr. Emine ŞENYUVA ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY konuşmacı olarak katılmıştır. Toplantıya Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 198 öğretim elemanı katılmıştır. Webinarın son bölümünde katılımcıların soruları ve katkılarına yer verilmiştir. Webinar katılımcıların iyi dilekleriyle sona ermiştir.

Webinar: Hemşirelik Eğitiminde Akran Yönderliği (30 Nisan 2024)
Webinar: Hemşirelik Eğitiminde Akran Yönderliği (30 Nisan 2024)
Webinar: Hemşirelik Eğitiminde Akran Yönderliği (30 Nisan 2024)
Webinar: Hemşirelik Eğitiminde Akran Yönderliği (30 Nisan 2024)
Webinar: Hemşirelik Eğitiminde Akran Yönderliği (30 Nisan 2024)
HEPDAK 2024 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı (03 - 26 - 27 Nisan 2024)

HEPDAK 2023 yılı Değerlendirici Eğitimi çevrimiçi ortamda üç aşamalı olarak (2 yarım bir tam gün) gerçekleştirilmiştir. 3 Nisan 2024’de yapılan yarım günlük ön toplantıda katılımcılara lisans programı akreditasyon süreci, HEPDAK Rubrik Değerlendirme Süreci ve HEPDAK Ziyaret Süreci hakkında genel bilgi verilmiş, ardından eğitim programı, çalışma grupları ve ilkeleriyle, bireysel ve takım çalışmaları açıklanmıştır.

İkinci aşamada 3-25 Nisan 2024 tarihleri arasında dört takım başkanının danışmanlığında bireysel ve takım çalışmaları yürütülmüştür. Son aşama olan 26-27 Nisan 2024 tarihlerinde eğitim çevrim içi sınıflarda küçük grup tartışmaları ve büyük grup sunumları ile devam etmiştir. Yapılan genel değerlendirmeyle eğitim sona ermiştir. Eğitime 38 farklı hemşirelik programından 30’u yeni katılımcı olmak üzere 73 değerlendirici adayı ve izleyici olarak DEPAD Akreditasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özen DOĞAN ONUR katılmıştır.

2024 yılı Değerlendirici Eğitimi
2024 yılı Değerlendirici Eğitimi
2024 yılı Değerlendirici Eğitimi
2024 yılı Değerlendirici Eğitimi
2024 yılı Değerlendirici Eğitimi
2024 yılı Değerlendirici Eğitimi
2024 yılı Değerlendirici Eğitimi
2024 yılı Değerlendirici Eğitimi
2024 yılı Değerlendirici Eğitimi
2024 yılı Değerlendirici Eğitimi
2024 yılı Değerlendirici Eğitimi
Doçentlik Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar - Jüriler İle Toplantı (01 Nisan 2024)

HEMED ve HEPDAK tarafından daha önce düzenlenen "Doçentlik Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar" çevrimiçi webinarı sonrası öğretim üyelerinden jürilerin (mevcut durumda yapan ya da yapacak olan) katılacağı bir toplantı düzenlenmesi konusunda gelen talepler üzerine 1 Nisan 2024 tarihinde yalnızca jürilere yönelik bir toplantı düzenlenmiştir. Moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümünden Prof. Dr. Ükke KARABACAK’ın yaptığı çevrimiçi toplantıya çeşitli üniversitelerin hemşirelik programlarından 142 öğretim üyesi katılmıştır.

Doçentlik Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar - Jüriler İle Toplantı (01 Nisan 2024)
Doçentlik Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar - Jüriler İle Toplantı (01 Nisan 2024)
Doçentlik Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar - Jüriler İle Toplantı (01 Nisan 2024)
Webinar: Webinar Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulamaları (06 Mart 2024)

HEPDAK ve HEMED İşbirliğiyle düzenlenen webinarlardan X.sunda, Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları konuşuldu. Moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden Prof. Dr. Fatma ORGUN'un yaptığı webinara Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler “Takıma Dayalı Öğrenme”, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr.Serpil YILMAZ “Beyin Temelli Öğrenme” ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ebru BAYSALékaçış Odası” öğrenci merkezli eğitim uygulamaları başlıklı konularıyla konuşmacı olarak katılmışlardır. Toplantıya Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 321 öğretim elemanı katılmıştır. Toplantıya katılamayanlar ya da yeniden izlemek isteyenler webinarın videosuna HEPDAK sayfasında yer alan eğitimler sekmesinden ulaşabilir.

Webinar: Webinar Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları (06 Mart 2024)
Webinar: Webinar Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları (06 Mart 2024)
Webinar: Webinar Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları (06 Mart 2024)
Webinar: Webinar Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları (06 Mart 2024)
Webinar: Webinar Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları (06 Mart 2024)
Webinar: Webinar Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları (06 Mart 2024)
Webinar: Doçentlik Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar (28 Şubat 2024)

HEPDAK ve HEMED İşbirliğiyle düzenlenen webinarlardan IX.sunda “Doçentlik Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar” ele alındı. İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rukuye AYLAZ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen webinarın konuşmacıları Atatürk Üniversitesinden Prof.Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa’dan Prof.Dr. Hülya KAYA, Akdeniz Üniversitesinden Prof.Dr. Kadriye BULDUKOĞLU, Atlas Üniversitesinden Prof.Dr. Kafiye EROĞLU, Ege Üniversitesinden Prof.Dr. Meryem YAVUZ VAN GİERSGBERGEN, Hacettepe Üniversitesinden Prof.Dr. Sevgisun KAPUCU, Acıbadem Üniversitesinden Prof.Dr. Ükke KARABACAK ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Prof.Dr. Ülkü BAYKAL‘dı. Toplantıya Türkiye'nin farklı üniversitelerinin hemşirelik programlarından 441 öğretim elemanı katıldı.

Webinar: Doçentlik Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar (28 Şubat 2024)
Webinar: Doçentlik Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar (28 Şubat 2024)
Webinar: Doçentlik Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar (28 Şubat 2024)
Webinar: Doçentlik Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar (28 Şubat 2024)
Bilgilendirme Toplantısı (27 Şubat 2024)

HEPDAK 27 Şubat 2024 tarihinde, 2024-2025 döneminde akredite edilmek üzere başvuruda bulunan programlarla bir “Bilgilendirme Toplantısı” toplantısı gerçekleştirdi. Başvuran programdan 41 kişinin katıldığı toplantıda HEPDAK değerlerine göre değerlendirme, Tematik analiz ve HEPDAK beklentileri, ÖDR hazırlığında dikkat edilmesi gerekenler, akreditasyon sürecinde HEPDAK desteği ve HEPDAK değerlendirme süreci konuları ele alınmıştır.

Bilgilendirme Toplantısı (27 Şubat 2024)
Bilgilendirme Toplantısı (27 Şubat 2024)
Bilgilendirme Toplantısı (27 Şubat 2024)
Bilgilendirme Toplantısı (27 Şubat 2024)
Bilgilendirme Toplantısı (27 Şubat 2024)
Webinar: Akademisyenlerin Eğitim - Öğretim Performansının Değerlendirilmesi (07 Şubat 2024)

HEPDAK ve HEMED İşbirliğiyle düzenlenen webinarlardan XIII.si “Akademisyenlerin eğitim-öğretim performansının değerlendirilmesi” konusunda gerçekleştirildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Prof. Dr. Selen DOĞAN’ın “360 Derece Performans Değerlendirme Yöntemi” ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ’ın “Çoklu değerlendirme için örnek bir uygulama” başlıklı konuşmalarını sunduğu webinarın moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN yaptı. Toplantıya Türkiye'nin farklı üniversitelerinden hemşirelik programları öğretim elemanlarının yanı sıra ECZAKDER ve EPDAB’dan temsilciler de katıldı. 291 katılımcıyla gerçekleştirilen webinarın son bölümünde katılımcıların soru ve katkılarına yer verildi. Toplantıya katılamayanlar ya da yeniden izlemek isteyenler webinarın videosuna HEPDAK sayfasında yer alan eğitimler sekmesinden ulaşabilir.

Webinar: Akademisyenlerin Eğitim - Öğretim Performansının Değerlendirilmesi (07 Şubat 2024)
Webinar: Akademisyenlerin Eğitim - Öğretim Performansının Değerlendirilmesi (07 Şubat 2024)
Webinar: Akademisyenlerin Eğitim - Öğretim Performansının Değerlendirilmesi (07 Şubat 2024)
Webinar: Akademisyenlerin Eğitim - Öğretim Performansının Değerlendirilmesi (07 Şubat 2024)
Webinar: Akademisyenlerin Eğitim - Öğretim Performansının Değerlendirilmesi (07 Şubat 2024)
Webinar: Akademisyenlerin Eğitim - Öğretim Performansının Değerlendirilmesi (07 Şubat 2024)
Webinar: Akademisyenlerin Eğitim - Öğretim Performansının Değerlendirilmesi (07 Şubat 2024)
Webinar: Akademisyenlerin Eğitim - Öğretim Performansının Değerlendirilmesi (07 Şubat 2024)
2024 Paydaş Toplantısı
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Paydaş Toplantısı (04 Ocak 2024)

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak başkanlığında gerçekleştirilen paydaş toplantılarına yükseköğretim kurumlarından akademisyenler ile ulusal akreditasyon kuruluşlarından temsilcileri katıldı. 28 Aralık 2023 ve 04 Ocak 2024 tarihlerinde iki oturum şeklinde çevrimiçi gerçekleşen toplantılardan ikincisine HEPDAK başkanı Prof. Dr. Dilek Özmen ve HEAK başkanı Prof. Dr. Gülseren Kocaman katıldı. Toplantıda yükseköğretimde program akreditasyonu uygulaması ele alındı ve ulusal akreditasyon kuruluşlarından beklentiler, program akreditasyonunun teşviki, akreditasyon süreçlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Webinar: Bakım Bilimine Dayalı Hemşirelik Müfredatı: Güçlenmek ve Güçlendirmek için (14 Aralık 2023)

Bakım Bilimine Dayalı Hemşirelik Müfredatı: Güçlenmek ve Güçlendirmek için webinarı HEPDAK ve HEMED işbirliğiyle gerçekleştirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim elemanı ve HEPDAK yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Özen KULAKAÇ’ın “Hemşirelik müfredatının bakım bilimine dayalı evrimi gerekli mi? Neden?” ve Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlkay BOZ’un “Hemşirelik eğitiminde bakım kültürü nasıl oluşturulur? başlıklı konuşmalarını sunduğu wbinarın Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ yaptı. Toplantıya Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 217 öğretim elemanı katılmıştır. Webinarın son bölümünde katılımcıların soru ve katkılarına yer verilmiştir. Webinar katılımcıların iyi dilekleriyle sona ermiştir. Toplantıya katılamayanlar ya da yeniden izlemek isteyenler webinarın videosuna HEPDAK sayfasında yer alan eğitimler sekmesinden ulaşabilir.

HEPDAK - HEMED Webinar 7
HEPDAK - HEMED Webinar 7
HEPDAK - HEMED Webinar 7
HEPDAK - HEMED Webinar 7
HEPDAK - HEMED Webinar 7
HEPDAK - HEMED Webinar 7
HEPDAK - HEMED Webinar 7
HEPDAK 11. Kurumlar için Eğitim Çalıştayı (02 Aralık 2023)

HEPDAK 2023 Kurum Eğitimi Çalıştaylarının 11.si 02 Aralık 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Rubrik derecelendirme sistemine göre hazırlanmış olan eğitime 11’i akredite programda olmak üzere 47 farklı kurumdan 115 öğretim elemanı katılım göstermiştir. Eğitimde, her bir temel standarda ilişkin olarak hazırlanan örnek vakalar üzerinden 14 ayrı grupta grup çalışması yapılmıştır. Toplantıda Prof. Dr. Ebru AKGÜN ÇITAK Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Doç. Dr. Demet İNANGİL Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi akreditasyon süreçlerine ilişkin deneyimlerini paylaşmıştır. Toplantı genel tartışma bölümüyle sona ermiştir.

EPDAK 10. Kurumlar için Eğitim Çalıştayı (02 Aralık 2023)
EPDAK 10. Kurumlar için Eğitim Çalıştayı (02 Aralık 2023)
EPDAK 10. Kurumlar için Eğitim Çalıştayı (02 Aralık 2023)
EPDAK 10. Kurumlar için Eğitim Çalıştayı (02 Aralık 2023)
EPDAK 10. Kurumlar için Eğitim Çalıştayı (02 Aralık 2023)
EPDAK 10. Kurumlar için Eğitim Çalıştayı (02 Aralık 2023)
EPDAK 10. Kurumlar için Eğitim Çalıştayı (02 Aralık 2023)
EPDAK 10. Kurumlar için Eğitim Çalıştayı (02 Aralık 2023)
Deprem Felaketi sonrası Hemşirelik Eğitimi ve Kriz Dönemleri için Planlama Çıkarımları: Deneyim paylaşımları (01 Aralık 2023)

HEPDAK ve HEMED işbirliği ile düzenlenen webinarların altıncısı HEMED Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU’nun moderatörlüğünde 01 Aralık 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. "Deprem Felaketi sonrası Hemşirelik Eğitimi ve Kriz Dönemleri için Planlama Çıkarımları: Deneyim paylaşımları” konulu webinarda; Doç. Dr. Mehtap SÖNMEZ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi), Prof. Dr. Rukiye AYLAZ (Inönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi), Doç. Dr. Ceyda BAŞOĞUL (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi), Doç. Dr. Leyla ZENGİN AYDIN (Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi) ve Prof. Dr. Gülendam KARADAĞ (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi) i deprem sonrası zorlu hemşirelik eğitimi deneyimlerini ve gelecek için çıkarımları tartıştılar. Katılımcılar(164 katılımcı) webinara soru ve katkılarıyla yoğun katılım gösterdiler.

Deprem Felaketi sonrası Hemşirelik Eğitimi ve Kriz Dönemleri için Planlama Çıkarımları: Deneyim paylaşımları (01 Aralık 2023)
Deprem Felaketi sonrası Hemşirelik Eğitimi ve Kriz Dönemleri için Planlama Çıkarımları: Deneyim paylaşımları (01 Aralık 2023)
HEPDAK 2023 yılı Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı - 3 (19 Ekim 2023)

HEPDAK'ın paydaş toplantıları kapsamında düzenlediği 2023 yılı Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısının üçüncüsü 19 Ekim 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 70 kurumdan 76 yönetici/öğretim elemanı katılmıştır. Toplantıda Prof. Dr. Dilek ÖZMEN'in akreditasyon çalışmaları ile ilgili sunumun yanı sıra Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu üyesi Prof. Dr. Sergül DUYGULU hemşirelik lisans eğitim programı standartlarının dereceli(rubrik) değerlendirmesi süreci konusunda bir bilgilendirme sunumu yapmıştır. Toplantı katılımcı sorularının yanıtlanmasının ardından iyi niyet dilekleriyle sona ermiştir.

HEPDAK 2023 yılı Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı - 3 (19 Ekim 2023)
HEPDAK 2023 yılı Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı - 3 (19 Ekim 2023)
HEPDAK 2023 yılı Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı - 3 (19 Ekim 2023)
HEPDAK 2023 yılı Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı - 3 (19 Ekim 2023)
1.Uluslararası Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongresi gerçekleştirildi (20-22 Eylül 2023)

HEPDAK ve HEMED iş birliği ile “Akreditasyonun Getirdiği Yenilikler ve Hemşirelik Eğitiminin Dönüşümü” temalı “1.Uluslararası Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongresi” 20-22 Eylül 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. 177 katılımcının yer aldığı kongrede 6 kurs, 2 konferans, 1 söyleşi oturumu, 6 panel ve 5 bildiri oturumu yer almıştır. Kongre YÖKAK Temsilcisi Prof. Dr. Yunus Nadi Yüksek’in, üniversitenin temel işlevinin nitelikli ve kaliteli eğitim olduğunu vurguladığı açılış konferansı ile başlamış, Prof. Dr. İnci Erefe’nin “işini tutku ile yapmaya ve insani ve mesleki değerlere” vurgu yaptığı söyleşisi ile devam etmiştir. Prof. Dr. Öktem Vardar akreditasyon sürecinde liderlik ve kalite kültürü oluşturma isimli konferansında akreditasyona kurumsal ve mesleki bakış açılarının farklılığını vurgulamış, eğitimin kalitesinden akademisyenlerin sorumlu olduğuna dikkat çekmiştir. Kongrenin ilk günü öğleden sonra iki ayrı panelde ABD ve Kanada hemşirelik akreditasyon derneklerinin yaklaşımları ve ülkemizde uluslararası akreditasyon almış olan Koç Üniversitesinin deneyimleri konuşulmuş, ardından akredite olmuş dört kurumun eğitimde kullandıkları süreçlerle ilgili iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir.

Kongrenin ikinci gününe bakım bilimi temelli müfredat geliştirme konulu panel ile başlanmış daha sonra 21. yüzyılda yükseköğrenim konulu panelde yapay zekanın getirdiği yenilikler ve eleştirel düşünmenin eğitimdeki önemi konulu konferanslar yer almıştır. Ardından gerçekleşen panelde Türkiye’de sağlık profesyonellerinin eğitimlerini akredite eden dört kuruluşun(TEPDAD, ECZAKDER, SABAK, DEPAD) deneyimlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaşmıştır. Akredite kurumlara sorular interaktif oturumunda Ege üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik bölümleri akreditasyon deneyimlerini paylaşmış ve katılımcıların sorularına yanıt vermişlerdir. Kongre oturumlarının sonuncusunda klinik rehberlik uygulamaları ile ilgili Avustralya örneği sunulmuştur. Kongre bildiri ödüllerinin verilmesi ve kongrenin değerlendirilmesiyle son bulmuştur.

2023 HEGK
2023 HEGK
2023 HEGK
2023 HEGK
2023 HEGK
2023 HEGK
2023 HEGK
2023 HEGK
2023 HEGK
YÖKAK Başkanı Ziyareti (17 Temmuz 2023)

Akreditasyon kuruluşları temsilcileri 17.07.2023 tarihinde YÖKAK yeni başkanı Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete HEPDAK adına HEAK üyesi Prof. Dr. Ümit SEVİĞ katıldı. Sayın KOCABIÇAK en kısa zamanda akreditasyon dernekleri ile sorunlar ve çözümlerinin konuşulacağı bir toplantı yapılacağını belirtti. Toplantı katılımcıların iyi dilekleriyle sona erdi.

YÖKAK Başkanı Ziyaret
YÖKAK Başkanı Ziyaret
2023 - 2024 Dönemi Takım Başkanları Ön İnceleme Toplantısı (11 Temmuz 2023)

2023 yılında akreditasyon sürecinde olup ara değerlendirme yapılacak olan kurumların takım başkanları ile 11 Temmuz 2023 tarihinde çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda takım başkanlarına başvurular, süreçte yapılanlar, 2023-2024 dönemi akreditasyon süreci ve çevrimiçi ziyaret süreci konullarında bilgi verilmiş, takım başkanlarının ara ziyaret planı ve işleyişine yönelik görüş ve önerileri alınmıştır.

2023 - 2024 Dönemi Takım Başkanları Ön İnceleme Toplantısı
2023 - 2024 Dönemi Takım Başkanları Ön İnceleme Toplantısı
2023 - 2024 Dönemi Takım Başkanları Ön İnceleme Toplantısı
2023 - 2024 Dönemi Takım Başkanları Ön İnceleme Toplantısı
Dünya Akreditasyon Günü Eğitimde Akreditasyon Süreçleri Üzerine Söyleşi (09 Haziran 2023)

HEPDAK Başkanı Prof. Dr. Dilek ÖZMEN, HEAK Başkanı Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN ve HEAK üyesi Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde “9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü Eğitimde Akreditasyon Süreçleri Üzerine” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nadiye ÖZER, Dekan Yardımcıları, akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleşti. Söyleşi de Hemşirelik Bölümü akreditasyon hazırlık sürecine ilişkin paylaşımlarda bulunuldu.

Dünya Akreditasyon Günü Eğitimde Akreditasyon Süreçleri Üzerine Söyleşi
Dünya Akreditasyon Günü Eğitimde Akreditasyon Süreçleri Üzerine Söyleşi
Akreditasyonun Eğitimin İyileştirme Sürecine Katkısı Paneli (09 Haziran 2023)

HEPDAK Başkanı Prof. Dr. Dilek ÖZMEN ve HEAK Başkanı Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde “Akreditasyonun Eğitimin İyileştirme Sürecine Katkısı” paneline katıldı. Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülseren Kocaman’ın moderatörlüğünde düzenlenen program, konuşmacılar Prof. Dr. Dilek Özmen, Prof. Dr. Seçkin Özden ve Prof. Dr. Dinçay Köksal’ın sunumlarının ardından sona erdi.

Akreditasyonun Eğitimin İyileştirme Sürecine Katkısı Paneli
Akreditasyonun Eğitimin İyileştirme Sürecine Katkısı Paneli
Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni (Mayıs - Haziran 2023)

HEPDAK Akreditasyon değerlendirmeleri sonucu 2022-2023 döneminde akredite olan 14 kurumdan 13’üne HEPDAK Yönetim Kurulu ve Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (HEAK) Üyelerinin katılımıyla belge takdim töreni düzenlenmiştir. Belge takdim törenleri, talep eden kurumların isteklerine göre yüz yüze ya da çevrimiçi olarak Mayıs- Haziran 2023’te belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Bu kurumlardan Erciyes Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi hemşirelik bölümlerine çevrim içi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Gaziantep SANKO Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hamidiye Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik Bölümlerine belgeleri yüz yüze takdim edilmiştir. Aynı dönemde akredite edilen, belge takdim töreni talep etmeyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümlerine akreditasyon belgeleri posta ile gönderilmiştir. Akredite olan kurumlarımızı kutluyor, kalite yolculuklarında başarılar diliyoruz.

Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
INQAAHE Genel Kurulu (31 Mayıs 2023)

HEPDAK uluslararası ilişkiler komisyonu üyeleri INQAAHE tarafından 31 Mayıs 2023 tarihinde Astana / Kazakistan da düzenlenen General Assembly Board of Elections’da online oylamaya çevrimiçi katılmışlardır.

HEPDAK 2023 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı (25-26 Mayıs 2023)

HEPDAK 2023 yılı Değerlendirici Eğitimi üç aşamalı olarak çevrimiçi ortamda 2 yarım gün olarak 25-26 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Üç haftalık sürecin ilk aşamasında yarım günlük giriş eğitimi yapılmış, çalışma grupları oluşturulmuş, bireysel ve takım çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. İkinci aşamada 3-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında üç takım başkanının danışmanlığında bireysel ve takım çalışmaları yürütülmüştür. Son aşama 25-26 Mayıs 2023 tarihlerinde Zoom sınıflarında küçük grup tartışmaları, ve büyük grup sunum çalışmaları ile devam etmiş, sürekli iyileştirmeye yapılan vurgunun ardından yapılan genel değerlendirmeyle sona erdirilmiştir. Eğitime 10 farklı programdan 12 değerlendirici adayı katılmıştır. Eğitimde daha önce eğitim almış iki değerlendirici de tazeleme eğitimi amaçlı katılım göstermiştir.

HEPDAK 2023 Değerlendirici Eğitimi
HEPDAK 2023 Değerlendirici Eğitimi
HEPDAK 2023 Değerlendirici Eğitimi
HEPDAK 2023 Değerlendirici Eğitimi
HEPDAK 2023 Değerlendirici Eğitimi
Webinar: Hemşirelik Programlarınta Öğretme ve Öğrenme Destek Sistemleri: Program Örnekleri (12 Nisan 2023)

HEPDAK, Hemşirelik Programlarında Öğretme ve Öğrenme Destek Sistemleri: Program Örnekleri webinarını gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Medine YILMAZ'ın yaptığı webinara Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nadiye ÖZER, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sergül DUYGULU, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Fahriye OFLAZ konuşmacı olarak katılmışlardır. Hemşirelik programlarında öğretme ve öğrenme destek sistemleriyle ilgili iyi uygulama örneklerinin sunulduğu toplantıya Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 208 öğretim elemanı katılmıştır. Webinarın son bölümünde katılımcıların soruları ve katkılarına yer verilmiştir. Webinar katılımcıların iyi dilekleriyle sona ermiştir. Toplantıya katılamayanlar ya da yeniden izlemek isteyenler webinarın videosuna HEPDAK sayfasında yer alan eğitimler sekmesinden ulaşabilir.

Webinar: Hemşirelik Programlarınta Öğretme ve Öğrenme Destek Sistemleri: Program Örnekleri (12 Nisan 2023)
Webinar: Hemşirelik Programlarınta Öğretme ve Öğrenme Destek Sistemleri: Program Örnekleri (12 Nisan 2023)
Webinar: Hemşirelik Programlarınta Öğretme ve Öğrenme Destek Sistemleri: Program Örnekleri (12 Nisan 2023)
Webinar: Hemşirelik Programlarınta Öğretme ve Öğrenme Destek Sistemleri: Program Örnekleri (12 Nisan 2023)
Webinar: Hemşirelik Programlarınta Öğretme ve Öğrenme Destek Sistemleri: Program Örnekleri (12 Nisan 2023)
2023-2024 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı (20 Mart 2023)

2023-2024 dönemi akreditasyon için başvuran kurumlara yönelik bilgilendirme toplantısı 20 Mart 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda HEPDAK değerleri, tematik analiz ve HEPDAK beklentileri, HEPDAK değerlendirme süreci, özdeğerlendirme rehberi içeriğinin hazırlanması ve HEMSİS kullanımı ile ilgili konulara yer verilmiş, katılanların soruları yanıtlanmıştır. Toplantıya HEPDAK Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 15 kurumdan 29 yönetici ve kalite sorumlusu katılmıştır.

2023-2024 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı (20 Mart 2023)
2023-2024 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı (20 Mart 2023)
2023-2024 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı (20 Mart 2023)
2023-2024 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı (20 Mart 2023)
2023-2024 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı (20 Mart 2023)
HEPDAK 2022-2023 Dönemi Akreditasyon İçin Ziyaret Edilen Kurumlar ile Değerlendirme Toplantısı (13 Mart 2023)

HEPDAK 13 Mart 2023 tarihinde, 2022-2023 döneminde akreditasyon için ziyaret edilen kurumlarla çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıya 14 kurumdan 25 kurum yöneticisi veya temsilcileri katılmıştır. Toplantıda standartlara ve akreditasyon süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.

HEPDAK 2022-2023 Dönemi Akreditasyon İçin Ziyaret Edilen Kurumlar ile Değerlendirme Toplantısı
HEPDAK 2022-2023 Dönemi Akreditasyon İçin Ziyaret Edilen Kurumlar ile Değerlendirme Toplantısı
HEPDAK 2022-2023 Dönemi Akreditasyon İçin Ziyaret Edilen Kurumlar ile Değerlendirme Toplantısı
HEPDAK 2022-2023 Dönemi Akreditasyon İçin Ziyaret Edilen Kurumlar ile Değerlendirme Toplantısı
Yükseköğretim Kalite Kurulu 2022 Yılı HEPDAK İzleme Ziyareti (22 Şubat 2023)

YÖKAK Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarını İzleme çalışmaları kapsamında 2022 yılı faaliyetlerimizi izlemek üzere görevlendirilen YÖKAK izleme yetkilisi Sayın Prof. Dr. Osman Uzun 22 Şubat 2023 Çarşamba günü derneğimize çevrimiçi izleme ziyaretini gerçekleştirmiştir. İzleme ziyaretinin birinci oturumuna HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilek Özmen, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Orgun, Genel Sekreter, Prof. Dr. Medine Yılmaz, Üye Prof. Dr. Özen Kulakaç; HEAK Başkanı Prof. Dr. Gülseren Kocaman ve HEAK üyelerinden Prof. Dr. Ümit Seviğ, Prof. Dr. Hülya Okumuş, Hemşire Dr. Serap İleri; HEPDAK Sekreteri Ümran Yalçın ve öğrenci değerlendirici Gizem Tunç katılmıştır. HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilek Özmen’in sunumunun ardından YÖKAK izleme yetkilisi Sayın Prof. Dr. Osman Uzun dernek faaliyetlerine ilişkin bilgi almıştır. İkinci oturumda ise; Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Tutarlılık Kontrol Komitesinden Doç. Dr. Sergül Duygulu, İtiraz Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hülya Okumuş, Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Medine Yılmaz, Sürekli İyileştirme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ayla Keçeci, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Fatoş Korkmaz ve Yüksek Lisans Akreditasyonuna Hazırlık Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ayla Bayık Temel katılmıştır. Komisyon üyelerinden komisyonlarına yönelik iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulduktan sonra, toplantı karşılıklı iyi dilekler ile tamamlanmıştır.

Hepdak İzleme Ziyareti
Hepdak İzleme Ziyareti
Hepdak İzleme Ziyareti
Hepdak İzleme Ziyareti
Hepdak İzleme Ziyareti
HEPDAK 2023 yılı Öğrenci Değerlendirici Eğitimi tamamlandı (27-28 Ocak 2023)

HEPDAK 2023 yılı Öğrenci Değerlendirici Eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen eğitime 23 farklı kurumdan 43 öğrenci değerlendirici adayı katılmıştır. Öğrenciler eğitim öncesinde 5 gruba ayrılmıştır. İlk olarak 27 Ocak 2023’te adaylara HEPDAK akreditasyon süreci, öğrenci değerlendiricilerin değerlendirme sürecine katılımı, HEPDAK hemşirelik lisans programı öğrenci değerlendirici standartları ve öğrenci değerlendirici rapor yazımına ilişkin bilgi verilmiştir. Ardından daha önce değerlendiricilik yapan öğrenciler deneyim paylaşımında bulunmuş, öğrenciler eğitim süresince yapılacak bireysel ve takım çalışmalarına hazırlanmışlardır. İkinci olarak 28 Ocak 2023’te 5(beş) grupta yer alan öğrenciler, eğitici ve öğrenci mentorlarının başkanlığında, eğitime katılan öğrencilerin aktif olduğu bir değerlendirme simülasyonu deneyimlemiş ve bu deneyimlere ilişkin grup içi ve büyük gruplarda yansıtma yapılmıştır. Ardından her bir grupta beş vaka üzerinden rapor yazımı çalışması yapılmış, bu raporların büyük grupta sunumları ve değerlendirmeleri ile eğitim sona ermiştir.

Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
HEPDAK 2023 yılı Öğrenci Değerlendirici Toplantısı - 5 (25 Ocak 2023)

HEPDAK değerlendirme sürecinin iyileştirilmesi için takım üyelerinin geri bildirimlerini almaya öğrenci değerlendiricilerle devam etmiştir. HEPDAK Yönetim Kurulu, 25 Ocak 2023 tarihinde öğrenci değerlendiriciler ile çevrimiçi değerlendirme toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıya 11 öğrenci değerlendirici katılmıştır. Toplantıda öğrenci değerlendiriciler kurum değerlendirme ziyaretleri ve değerlendirme sürecine ilişkin deneyimlerini, görüş ve önerilerini paylaşmışlardır.

Öğrenci Değerlendirici Toplantısı
Öğrenci Değerlendirici Toplantısı
Öğrenci Değerlendirici Toplantısı
Öğrenci Değerlendirici Toplantısı
HEPDAK 2023 yılı Öğrenci Değerlendirici Adayları Toplantısı (12 Ocak 2023)

HEPDAK Yönetim Kurulu, 12 Ocak 2023 tarihinde öğrenci değerlendirici adaylarıyla çevrimiçi bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmiştir. Toplantıya çeşitli üniversitelerden 47 öğrenci katılmıştır. Toplantıda HEPDAK yönetim kurulu başkan yardımcısı Prof. Dr. Medine YILMAZ tarafından öğrenci değerlendirici olmanın anlamı ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Ardından öğrencilerin öğrenci değerlendirici olma sürecine ilişkin soruları yanıtlanmış ve toplantı iyi dileklerle sonlanmıştır.

Öğrenci Değerlendirici Adayları Toplantısı
Öğrenci Değerlendirici Adayları Toplantısı
Öğrenci Değerlendirici Adayları Toplantısı
Öğrenci Değerlendirici Adayları Toplantısı
HEPDAK 2023 yılı Değerlendiriciler Toplantısı - 5 (11 Ocak 2023)

HEPDAK Yönetim Kurulu, 11 Ocak 2023 tarihinde değerlendiricilerle çevrimiçi değerlendirme toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıya 17’si takım başkanı olmak üzere 22 kişi katılmıştır. Toplantıda katılımcılar değerlendirme süreci (çevrim içi ve yüz yüze süreçler dahil) değerlendirilmiş ve süreçlerin iyileştirilmesi, standartlar ve program değerlendirme çizelgesine ilişkin önerilerini paylaşmışlardır.

Değerlendiriciler Toplantısı 5
Değerlendiriciler Toplantısı 5
HEPDAK 2023 yılı Takım Başkanları Toplantısı - 5 (04 Ocak 2023)

HEPDAK Yönetim Kurulu, 04 Ocak 2023 tarihinde Takım Başkanları ile çevrimiçi değerlendirme toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıya 11’i takım başkanı olmak üzere 17 kişi katılmıştır. Toplantıda takım başkanları kurum değerlendirme ziyaretleri ve değerlendirme sürecine ilişkin deneyimlerini ve görüş ve önerilerini paylaşmışlardır.

Takım Başkanları Toplantısı 5
Takım Başkanları Toplantısı 5
CEENQA Paylaşım Toplantısı - 12 (16 Kasım 2022)

CEENQA tarafından iki ayda bir yapılan 12. toplantı 16 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiştir. HEPDAK’ı temsilen toplantıya Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL ve Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ katılmışlardır. Toplantının bu oturumunda CEENQA’ya üye Bulgaristan akreditasyon kuruluşu National Evaluation and Accreditation Agency (NEAA) temsilcisi kuruluşun yapısı, misyonu, amaçları, faaliyet alanları ve ulusal/uluslararası akreditasyon süreçlerini paylaşmıştır. Kosova kuruluşu Kosovo Accreditation Agency (KAA) temsilcisi FlamarAbazaj kuruluşun yapısı, ülkenin yükseköğrenim sistemi ve derneğin faaliyet alanlarını uzaktan eğitim sürecinde zorluklar ve uzaktan eğitimde digitalizasyon konularını katılımcılar ile paylaşmıştır.

Oturumun son sunumunu Uluslararası İş Yönetimi Akreditasyonu Kuruluşunu (Foundation for International Business Administration FIBAA) temsilen Diane Freiberger, tematik konu olarak uzaktan eğitimde kalite güvenliği konusu ile ilgili sunum yapmıştır. Kurumun proje çalışması kapsamında beş temel standart hakkında bilgiler vermiştir.

INQAAHE Konuşmaları Webinar Toplantısı (16 Kasım 2022)

Güney Afrika Kalite Güvenliği Ağı (Southern African Quality Assurance Network) (SAQAN) ve INQAAHE işbirliği ile düzenlenen Yüksek Öğretimde Uzaktan ve Harmanlanmış Eğitimin Kalite Güvenliği- Güney Afrika Deneyimi konulu webinara HEPDAK’ı temsilen Prof.Dr.Ayla BAYIK TEMEL ve Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ katılmışlardır. Oturumda, Güney Afrika'daki Yüksek Öğretim Konseyi'nden (CHE) Dr Whitfield Green öğrencilerin Covid-19 salgını sırasında öğrenme materyallerine nasıl eriştikleri ve kullandıklarına ilişkin bir anket raporundan elde edilen bulguları paylaşmıştır. Zambiya Açık Üniversitesi'nden Prof Richard Siaciwena Güney Afrika perspektifinden çevrimiçi öğrenmenin kalite güvencesi hakkında bilgiler vermiştir. Botsvana Açık Üniversitesi'nden Dr Godson Gatsha, çevrimiçi ve harmanlanmış öğrenmenin akademik güvenirlik ve kalite güvencesi hakkında görüşlerini paylaşmıştır. Son olarak Dr. Deb Adair, çevrimiçi ve uzaktan eğitimde küresel eğilimler ve en iyi uygulamalar konusunda bilgi vermiştir.

Webinar: Hemşirelik Eğitiminde Program Değerlendirme (10 Kasım 2022)

HEPDAK, Hemşirelik Eğitiminde Program Değerlendirme webinarını gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Fatma ORGUN'un yaptığı webinara Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Hilal BATI “Program Değerlendirme Süreci, Yaklaşım ve Modeller” ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı Araş. Gör. Gülsüm ÇONOĞLU “Hemşirelik Eğitiminde Program Değerlendirmeye Yönelik Bir Yol Haritası” başlıklı konuşmalarıyla katılmışlardır. Toplantıya Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 273 öğretim elemanı katılmıştır. Webinarın son bölümünde katılımcıların soruları ve katkılarına yer verilmiştir. Webinar katılımcıların iyi dilekleriyle sona ermiştir.

Webinar 10 Kasım 2022
Webinar 10 Kasım 2022
Webinar 10 Kasım 2022
Webinar 10 Kasım 2022
HEPDAK Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Uluslararası Konferansı’na katılım sağladı (26-27 Ekim 2022)
2022 Yeterlilikler Çerçevesi Uluslararası Konferansı

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması ve işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasını amaçlayan TUYEP projesi kapsamında düzenlenen ve iki gün süren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Uluslararası Konferansı 26-27 Ekim 2022 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’in katılımıyla İstanbul The Marmara Taksim Hotel’de gerçekleştirildi.

Konferansın ilk gününde açılış konuşmaları Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem CEYLAN, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa BALCI, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vatan KARAKAYA ve MEB Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan ŞENER’ tarafından yapıldı.

Dünya Bankası’ndan Danışman Mikaela Kets, Avusturya UYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası’ndan Uzman Wolfgang Denk’in konuşmalarıyla devam eden ve TYÇ’ye yönelik farkındalığın artırılması amacıyla, yeterliliklerin çerçevelere yerleştirilmesi, önceki öğrenmelerin tanınması, kredi ve paydaşlar arası iletişim mekanizmaları gibi önemli bilgilerin aktarıldığı Konferansta; “Avrupa Bağlamında TYÇ, Yeterlilikler Çerçevesi Konusunda Avrupa’daki Gelişmeler” ile “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi; İşgücü piyasası ile Etkileşim”, “Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin Yaygınlaştırılması” gibi konular ele alındı. Toplantıda HEPDAK Doç. Dr. Fatma ORGUN tarafından temsil edildi.

2022 Yeterlilikler Çerçevesi Uluslararası Konferansı
2022 Yeterlilikler Çerçevesi Uluslararası Konferansı
HEPDAK 10. Kurumlar için Eğitim Çalıştayı (15 Ekim 2022)

HEPDAK 2022 Kurum Eğitimi Çalıştaylarının 10.su 15 Ekim 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitime 63 farklı kurumdan 152 öğretim elemanı katılım göstermiştir. Eğitim, standart sunumların yanı sıra 9 vakayı 18 grubun eş zamanlı çalıştığı ve grup sunumlarının gerçekleştiği bir format ile yürütülmüştür.

Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 10
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 10
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 10
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 10
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 10
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 10
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 10
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 10
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 10
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 10
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 10
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 10
HEPDAK 2022 yılı Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı - 2 (13 Ekim 2022)

HEPDAK'ın paydaş toplantıları kapsamında 2022 yılı Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısının ikincisi 13 Ekim 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya kurumdan 76 kurumdan 82 yönetici katılım göstermiştir. Toplantıda Prof. Dr. Gülseren Kocaman'ın akreditasyon çalışmaları ile ilgili sunumun yanı sıra Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu'da akreditasyon değerlendirme süreçlerinde "Çıktı odaklı ve rubrik derecelendirmeye dayalı" sisteme geçiş ile ilgili güncelleme çalışmasına yönelik bir sunum yapmıştır.

HEPDAK 2022 yılı Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı - 2
HEPDAK 2022 yılı Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı - 2
HEPDAK 2022 yılı Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı - 2
HEPDAK 2022 yılı Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı - 2
HEPDAK 2022 yılı Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı - 2
HEPDAK CEENQA Genel Kurulu ve Çalıştayına Katıldı (23-24 Eylül 2022)

HEPDAK’ı temsilen Doç. Dr. Fatoş Korkmaz, 23-24 Eylül 2022 tarihinde Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin(EPDAD) ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen CEENQA'nın yıllık Genel Kurulu ve çalıştayına katılmıştır.

23 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen çalıştayda “Kalite güvence ajanslarının bağımsızlığı” konusu ele alınmış ve bu kapsamda ENQA başkanı, Avrupa Üniversiteler Birliği temsilcisi, akademi ve CEENQA topluluğu üyelerinin sunumlarına yer verilmiştir.

24 Eylül 2022’deki Genel Kurulda Franci Demšar (NAKVIS, Slovenya), CEENQA başkanlığına ikinci kez yeniden seçilmiş, Dinçay Köksal (EPDAD, Türkiye), Péter Levente Lakatos (MAB, Macaristan) ve Vesna Dodiković -Jurković (ASHE, Hırvatistan) yönetim kuruluna yeni seçilen üyeler olmuşlardır. Bu yılki genel kurulda Türkiye Ulusal Eczacılık Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER), CEENQA'nın en yeni üyesi olarak toplantıya katılmıştır. Genel kurulda ayrıca ARSA (Rusya) ve NCPA (Rusya)’nın CEENQA'ya üyelikleri sonlandırılma kararı alınmıştır.

INQAAHE 2022 Yılı Genel Kurul Toplantısı (25 Mayıs 2022)

HEPDAK 25 Mayıs 2022 tarihinde INQAAHE Genel Kurul toplantısına tam üye statüsü ile üç temsilcisi (Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Doç. Dr. Fatoş Korkmaz, Doç. Dr. İmatullah Akyar) ile katılmışlardır. Genel Kurul toplantısı dönem başkanı Deb Adair ve yönetim kurulunun açılış konuşmaları ile başlamış, sonrasında üç ayrı oturumla INQAAHE’nın 2017- 2022 yılı stratejik planı doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri aktarılmıştır. İlk oturumda INQAAHE faaliyetlerini sürdürülebilirlik, kalite kültürü oluşturma, araştırma ve ilişkili faaliyetleri başlıkları altında sunmuştur. İkinci oturumda INQAAHE’nın bütçe raporu ve finansal kaynaklar ile ilgili paylaşım yapılmıştır. Son oturumda ise yeni üye ülkeler ve yönetim kurulunun tanıtımı ve üyelik ile ilgili stratejilerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.

INQAAHE Oylama Sonuçları

INQAAHE 2022 Yılı Webinarı - 2 (24 Mayıs 2022)

Çıktıya dayalı eğitim ve kalite güvenliği konusunun incelendiği INQAAHE’nin Kolombiya Ulusal Akreditasyon Konseyi National Accreditation Council - Colombia (CNA) ve Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES). işbirliği ile düzenlediği 2022 yılı ikinci webinarı 24 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (Second Talks webinar on May 24 INQAAHE Talks series, Outcomes-Based Education and Quality Assurance). HEPDAK’ı temsilen bu toplantıya Prof. Dr. Ayla Bayık Temel ve Doç. Dr. Sergül Duygulu katılmışlardır. Toplantıda öğrencilerin öğrenme çıktılarına dayalı öğretim, öğrenim ve kalite güvenliği uygulamaları konularına odaklanılmıştır.

NAQA “Higher Education Quality Assurance in Wartime” Toplantısı (Savaş Zamanında Eğitimde Kaliteyi Sürdürmek) (24 Mayıs 2022)

Dünya’yı ve özellikle Ukrayna’yı etkileyen savaş durumunun eğitim ve akreditasyona etkilerini gözden geçirmek için Ukrayna Yükseköğretim Akreditasyon Birliği (NAQA) önderliğinde 24 Mayıs 2022 tarihinde online düzenlenen toplantıya HEPDAK’ı temsilen Doç Merlinda Aluş katılmıştır.

Toplantı ülkenin eğitim bakanın konuşması, ENQA başkanı (The European Association for Quality Assurance in Higher Education),EQAR başkanı (The European Quality Assurance Register for Higher Education),CEENQA başkanı (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies), OSCE proje koordinatörü gibi bir çok akreditasyon birliğinin katılımıyla yürütülmüştür. NAQA başkanı kurumların savaş öncesi ve sonrasında yürüttüğü aktiviteleri konusunda paylaşımlarda bulunmuştur. Kurumun savaş başlangıcından itibaren 762 kurumun öz değerlendirme raporu aldığını, 391 sonuç kararı verdiğini ve 604 kurumu savaş nedeniyle koşullu akredite ettiklerini vurgulamıştır. Toplantıda ülkenin önemli üniversitelerinin rektörleri bu süreçte eğitimlerini sürdürme şekillerini sunmuştur. Maripoul Üniversitesi, Karazin Üniversitesi, Dnipro Teknoloji Üniversitesi, Taras Shevchenko Üniversiteleri savaş sürecindeki eylem planlarını açıklamıştır. Üniversitelerin bir çoğu bu süreci kısmen on-line sürdürdüklerini, Erasmus gibi değişim programlarını değerlendirerek hem öğrenci hem öğretim elemanı değişimini gerçekleştirdiklerini ve özellikle Avrupa’daki üniversitelerinde temsil ofisleri sayesinde eğitimlerini sürdürmeye çalıştıklarını belirtmiştir.

CEENQA Paylaşım Toplantısı - 10 (18 Mayıs 2022)

CEENQA'NIN iki ayda bir yapılan toplantısı 18 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya HEPDAK’ı temsilen Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL katılmıştır.

Toplantının bu oturumunda CEENQA’ya üye Macaristan akreditasyon kuruluşu MAB temsilcisi Péter Levente Lakatos kuruluşun yapısı, faaliyet alanları ve akreditasyon süreçlerini ve geleceğe yönelik planlamaları konusunda bilgiler vermiştir. Kırgızistan kalite ajansından (El baasy Kyrgyzstan) Chinara Babalukova kuruluşun mottosunun “insanlar yalan söylemez” belirterek kuruluşun yapısı, faaliyet alanları ve akreditasyon süreçlerini açıklamıştır. Ayrıca Kırgızistanda eğitimde kalitenin iyileştirilmesinde işverenlerin rolü konulu sunumunda değerlendirme ekiplerinde işverenlere de yer verdiklerini belirtmiştir. Macaristan ajansı da bu paydaş gruba eğitimler verildiğini bildirmiştir.

HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı (25 Haziran 2022)

HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi üç aşamalı olarak çevrimiçi ortamda 1 Haziran, 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Üç haftalık sürecin ilk aşamasında yarım günlük giriş eğitimi yapılmış, bireysel ve takım çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. İkinci aşamada sekiz takım başkanının danışmanlığında bireysel çalışmalar ve takım çalışmaları yürütülmüştür. Son aşama 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde Zoom sınıflarında küçük ve büyük grup tartışmaları, ikili karşılaştırma etkinlikleri ve büyük grup sunum çalışmaları ile sona erdirilmiştir. Eğitime 29 farklı programdan 40 değerlendirici adayı katılmıştır. Eğitimde daha önce eğitim almış dokuz değerlendirici de tazeleme eğitimi amaçlı katılım göstermiştir.

HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi tamamlandı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi başladı (02 Haziran 2022)

Üç aşamalı olarak planlanan HEDPAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitiminin ilk aşaması 01 Haziran 2022 tarihinde yapılmıştır. Değerlendirici eğitimine 39 akademisyen katılım göstermiştir. Eğitimin ilk aşaması tanışma ve genel bilgilendirme amacıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada katılımcılar ön çalışma içeren bireysel hazırlık ve takım başkanları ile grup çalışmaları yürüteceklerdir. Grup çalışmalarının devam edeceği, ikili karşılaştırma etkinliklerinin ve grup sunumlarının yapılacağı üçüncü aşama 23-24 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi başladı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi başladı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi başladı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi başladı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi başladı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi başladı
HEPDAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi başladı
Belge Töreni (01 Haziran 2022)

HEPDAK Akreditasyon değerlendirmeleri sonucu 2021-2022 döneminde akredite olmaya hak kazanan kurumlara belge takdim töreni düzenlenmiştir. Belge takdim töreni talep eden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine, Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne 23-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında çevrimiçi; Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne ise yüz yüze tören ile akreditasyon belgeleri takdim edilmiştir. Aynı dönemde akredite edilen, belge takdim töreni talep etmeyen Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesine, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokuluna, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne ise akreditasyon belgeleri posta ile gönderilmiştir.

Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
Belge Töreni
YÖKAK tarafından düzenlenen izleme ziyareti gerçekleştirildi (24 Mayıs 2022)

HEPDAK faaliyetleri her yıl Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından izlenmektedir. 2022 yılı izleme toplantısı YÖKAK İzleme Yetkilisi Prof.Dr. Osman Uzun tarafından 24 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlk oturumda izleme yetkilisi Prof. Dr. Osman Uzun ile tanışma sonrası HEPDAK Başkanı Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN 2021 yılına ilişkin yürütülen HEPDAK faaliyetleri hakkında bir sunum yapmıştır. Sonraki iki oturumda akreditasyon kurulu ve komisyonlarını temsilen HEPDAK üyeleri ve öğrenci değerlendiriciden oluşan paydaşlar ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Teşekkürler.

YÖKAK tarafından düzenlenen izleme ziyareti gerçekleştirildi
YÖKAK tarafından düzenlenen izleme ziyareti gerçekleştirildi
YÖKAK tarafından düzenlenen izleme ziyareti gerçekleştirildi
YÖKAK tarafından düzenlenen izleme ziyareti gerçekleştirildi
Webinar: Hemşirelik Programları Mezunlarını Neden İzlemelidir? : Öğretim Üyesi ve Mezun Görüşleri (21 Nisan 2022)

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL'in yürüttüğü toplantıda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen KULAKAÇ ve mezun öğrenci Fatih DİLEK mezun izlemi ile ilgili görüşlerini paylaşmışlardır.

Webinar: Hemşirelik Programları Mezunlarını Neden İzlemelidir? : Öğretim Üyesi ve Mezun Görüşleri
Webinar: Hemşirelik Programları Mezunlarını Neden İzlemelidir? : Öğretim Üyesi ve Mezun Görüşleri
Webinar: Hemşirelik Eğitim Programlarında Akreditasyon Yolculuğu: Güçlükler-Kazanımlar (23 Mart 2022)

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Dilek ÖZMEN'in yaptığı toplantıda Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül DÖNMEZ, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Azize KARAHAN ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Tülin YILDIZ, kurumlarının akreditasyon süreçlerinde karşılaştıkları güçlükleri, güçlüklere yönelik girişimleri, akreditasyon sürecinin kuruma, öğrencilere, öğretim elemanlarına ve kuruma katkılarını içeren sunumlarını paylaşmışlardır. Toplantıya Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 341 öğretim elemanı katılım göstermiştir.

Webinar: Hemşirelik Eğitim Programlarında Akreditasyon Yolculuğu: Güçlükler-Kazanımlar
Webinar: Hemşirelik Eğitim Programlarında Akreditasyon Yolculuğu: Güçlükler-Kazanımlar
Webinar: Hemşirelik Eğitim Programlarında Akreditasyon Yolculuğu: Güçlükler-Kazanımlar
Webinar: Hemşirelik Eğitim Programlarında Akreditasyon Yolculuğu: Güçlükler-Kazanımlar
Webinar: Hemşirelik Eğitim Programlarında Akreditasyon Yolculuğu: Güçlükler-Kazanımlar
Webinar: Hemşirelik Eğitim Programlarında Akreditasyon Yolculuğu: Güçlükler-Kazanımlar
Webinar: Hemşirelik Eğitim Programlarında Akreditasyon Yolculuğu: Güçlükler-Kazanımlar
Webinar: Hemşirelik Eğitim Programlarında Akreditasyon Yolculuğu: Güçlükler-Kazanımlar
CEENQA Paylaşım Toplantısı - 9 (16 Mart 2022)

CEENQA'NIN iki ayda bir yapılan 10.toplantısı 16 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Bu toplantıya HEPDAK’ı temsilen Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL, Doç. Dr. Fatoş Korkmaz ve Doç. Dr. Merlinda Aluş katılmışlardır.

Toplantının bu oturumunda CEENQA’ya üye Kazakistan akreditasyon kuruluşu Independent Agency For Accreditaiton and Rating (IAAR) temsilcisi Aikyz Bauyrzhankyzy kuruluşun yapısı, faaliyet alanları ve uluslararası akreditasyon süreçlerini paylaşmıştır.

Estonya kuruluşu Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education (EKKA) temsilcisi Liia Lauri 2009 yılından beri faaliyet gösteren kuruluşun yapısı, ülkenin yükseköğrenim sistemi ve derneğin faaliyet alanlarını uzaktan eğitim sürecinde zorluklar ve uzaktan eğitimde kalite etiketi konularını katılımcılar ile paylaşmıştır.

Oturumun son sunumunu Romanya kuruluşu olan The Romanıan Agency For Qualıty Assurance In Hıgher Educatıon (ARACIS) Octavian Mădălin Bunoıu temsilcisi gerçekleştirmiştir. Sunumda bu kapsamda ülkede akreditasyon süreçlerinin alt yapısını tamamlayan yasal düzenlemeler, yükseköğrenim sistemi ve ARACIS’in faaliyet alanları ile kuruluş yapısı sunulmuştur.

Webinar: Hemşirelik Eğitiminde İyi Uygulama Örnekleri: Ölçme-Değerlendirme (15 Mart 2022)

"Hemşirelik Eğitiminde İyi Uygulama Örnekleri: Ölçme-Değerlendirme" başlıklı webinar 15 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN'ın yaptığı toplantıda Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru AKGÜN ÇITAK ve Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serpil İNCE kurumlarında ölçme ve değerlendirme süreçlerindeki uygulamaları sunmuşlardır. Toplantıya Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 402 öğretim elemanı katılım göstermiştir.

Webinar: Hemşirelik Eğitiminde İyi Uygulama Örnekleri: Ölçme-Değerlendirme
Webinar: Hemşirelik Eğitiminde İyi Uygulama Örnekleri: Ölçme-Değerlendirme
Webinar: Hemşirelik Eğitiminde İyi Uygulama Örnekleri: Ölçme-Değerlendirme
Webinar: Hemşirelik Eğitiminde İyi Uygulama Örnekleri: Ölçme-Değerlendirme
HEPDAK 2021-2022 Dönemi Akreditasyon İçin Ziyaret Edilen Kurumlar ile Değerlendirme Toplantısı (15 Mart 2022)

HEPDAK 2022 yılında akreditasyon için ziyaret edilen 11 kurum ile 15 Mart 2022 tarihinde çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda kurum yöneticileri veya temsilcileri ile akreditasyon süreçlerine ve standartlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.

HEPDAK 2021-2022 Dönemi Akreditasyon İçin Ziyaret Edilen Kurumlar ile Değerlendirme Toplantısı (15 Mart 2022)
HEPDAK 2021-2022 Dönemi Akreditasyon İçin Ziyaret Edilen Kurumlar ile Değerlendirme Toplantısı (15 Mart 2022)
HEPDAK 2021-2022 Dönemi Akreditasyon İçin Ziyaret Edilen Kurumlar ile Değerlendirme Toplantısı (15 Mart 2022)
2022-2023 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı (1 Mart 2022)

2022-2023 dönemi akreditasyon için başvuran kurumlara yönelik bilgilendirme toplantısı 1 Mart 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda HEPDAK değerleri, tematik analiz ve HEPDAK beklentileri, HEPDAK değerlendirme süreci ve özdeğerlendirme rehberi içeriğinin hazırlanması, HEMSİS kullanımı ile ilgili konulara yer verilmiştir.

2022-2023 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
2022-2023 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
2022-2023 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
2022-2023 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
2022-2023 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
2022-2023 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
2022-2023 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
2022-2023 Dönemi Akreditasyon İçin Başvuran Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı (24 Şubat 2022)

Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı 24 Şubat 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı ile ilgili sunum içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı
Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı
Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı
Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı
Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı
Hemşirelik Lisans Programı Yöneticileri Toplantısı
Takım Başkanları ile Standart Komisyonu Üyeleri Toplantısı (8 Şubat 2022)

Takım Başkanları ile Standart Komisyonu Üyeleri toplantısı 8 Şubat 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 2022 Akreditasyon takımlarında yer alan takım başkanları Hemşirelik Lisans Eğitim Programı Standartlarına yönelik takım üyelerinden de alınan görüş ve önerileri paylaşmıştır. Standart Komisyonu gelen görüş ve önerileri komisyonda değerlendireceklerini iletmiştir.

Takım Başkanları ile Standart Komisyonu Üyeleri Toplantısı
Takım Başkanları ile Standart Komisyonu Üyeleri Toplantısı
Takım Başkanları ile Standart Komisyonu Üyeleri Toplantısı
Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı (5-6 Şubat 2022)

Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 5-6 şubat 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Onaltı üniversiteden toplam 33 öğrenci çalıştaya katılım sağlamıştır. İki günlük çalıştayda ilk gün akreditasyon süreçleri ve öğrenci standartları ile ilgili sunumlar, ikinci gün küçük grup çalışmaları ve grup sunumları şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı
Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı
Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı
Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı
Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı
Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı
Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı
Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı
Öğrenci Değerlendiriciler ile Geribildirim Toplantısı (18 Ocak 2022)

2022 yılı akreditasyon süreçlerine katılan öğrenci değerlendiriciler ile 18 Ocak 2022 tarihinde çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda değerlendirme takımlarında yer alan öğrenciler değerlendirme süreçleri, yerinde ziyaret planı ve öğrenci standartlarına ilişkin görüş ve öneri paylaşımında bulunmuşlardır.

Öğrenci Değerlendiriciler ile Geribildirim Toplantısı
Öğrenci Değerlendiriciler ile Geribildirim Toplantısı
Değerlendirme Takım Üyeleri ile Toplantı (6 Ocak 2022)

2022 yılı akreditasyon sürecinde yer alan değerlendirme takım üyeleri ile 6 Ocak 2022 tarihinde çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda değerlendirme takımında yer alan değerlendiricilerin Hemşirelik Lisans Eğitim Programı Standartlarına, uzaktan ve yerinde ziyaret planı ve işleyişine, akreditasyon süreçlerine yönelik görüş ve önerileri alınmıştır.

Değerlendirme Takımı 2022
Değerlendirme Takımı 2022
Değerlendirme Takımı 2022
Takım Başkanları Toplantısı (4 Ocak 2022)

2022 yılı akreditasyon sürecinde yer alan takım başkanları ile 4 Ocak 2022 tarihinde çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda takım başkanlarının Hemşirelik Lisans Eğitim Programı Standartlarına, uzaktan ve yerinde ziyaret planı ve işleyişine, akreditasyon süreçlerinde kullanılan formlara yönelik görüş ve önerileri alınmıştır.

Takım Başkanları Toplantısı
Takım Başkanları Toplantısı
Takım Başkanları Toplantısı
CEENQA Paylaşım Toplantısı - 8 (17 Kasım 2021)

CEENQA'NIN iki ayda bir yapılan sekizinci toplantısı 17 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Bu toplantıya HEPDAK’ı temsilen Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL katıldı.

Azerbeycan da faaliyet gösteren kalite ajansı TİKTA’yı temsilen Ilham Humbatov, kuruluşun yapısı, uluslararası üyelikleri, amaçları, kurum değerlendirmeleri konusunda bilgiler verdi.

Montenegro (Karadağ) da faaliyet gösteren kalite ajansı AKOKVO,( Agency For Control And Quality Assurance Of Higher Education Montenegro ) temsilen Tijana Stanković “Quality Assurance of Higher Education in Montenegro -achievements and chalenges” konulu sunumunda ajansın yapısı, ülkede yükseköğrenim sistemi, paydaşlar, misyon, vizyon, istatistikler, kalite değerlendirme süreçleri ve yaşanan zorluklar konusunda açıklamalar yaptı.

Milica Kavedžić AKOKVO da yürütülen BAQUAL (Better Academıc Qualıfıcatıons Through Qualıty Assurance) konulu yaşam boyu öğrenmenin kazandırılması ile ilgili ortak projenin planlamalarını açıkladı. CEENQA Bi-Monthly Meetings

CEENQA'nın Yıllık Genel Kurulu ve Çalıştayı (13 Ekim 2021)

CEENQA'nın yıllık Genel Kurulu ve beraberindeki çalıştayı 13 Ekim 2021'de online gerçekleşmiştir.Toplantıya HEPDAK’ı temsilen Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL, Doç. Dr. Sergül DUYGULU katılmıştır. CEENQA yeni dönem yönetim kurulu üye seçimi için tam üye olarak oylamaya katılım sağlanmıştır. Genel Kurulda Olgun Çiçek (YÖDAK, Kuzey Kıbrıs) CEENQA'nın yeni Başkan Yardımcısı, Simona Lache (ARACIS, Romanya) ve Benjamin Muhamedbegoviç (HEA, Bosna Hersek) yeni yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.

“Çevrimiçi Değerlendirmeler ve Dış Kalite Güvencesi” konulu çalıştayda, pandeminin getirdiği değerlendirme prosedürlerinde yapılan değişiklikler ele alınmıştır. Çeşitli Avrupa ülkelerindeki ajansların deneyimlerine dayanarak, hangi deneyimlerin kazanıldığı, değişen koşullara uyum sağlamak için nelerin geliştirilebileceği ve gelecekte kalite güvence prosedürlerinin nasıl yürütüleceği tartışılmıştır. Çalıştayda bu kapsamda Anca Prisacariu “Dış Değerlendirme Güvenliği Süreçlerinin Online Formatta Uyarlanması” konulu sunumunda online değerlendirmede sınırlılıklar, etik durumlar konusunda görüşlerini paylaşmıştır. Nataliia Stukalo, NAQA’nin Ukrayna’da pandemi döneminde kalite güvenliği ile ilgili deneyimlerini açıklamış, bu kapsamda olumlu ve olumsuz denyimler, kalite güvenliği süreçlerinde dijitalizasyon konularında bilgi vermiştir. Klemen Šubic CEENQA adına Olgun Çiçek ile birlikte hazırladıkları HEPDAK’ında öneriler verdiği “Uzaktan Değerlendirmeler İçin Rehber”in (Guidelines For Distance Evaluation) hazırlanma amacı, online değerlendirmede ziyaret öncesi ve ziyaret sürecinde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi vermiştir. Jolanta Silka (AIKA) sunumunda online değerlendirmelerde iletişimin ve geri bildirimin önemi konusunda bilgiler vermiştir. Ayrıca genel kurulda Türkiye’den DEPAD (Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği) gözlemci üye ve Azerbeycan’dan TKTA (Azerbaycan Kalite Ajansı) – tam üyelik başvurusu kabul edilmiştir.

İyi Uygulama Örnekleri
27-29 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3” Sempozyumunda sunulan “İyi Uygulama Örnekleri: Pandemi Sürecinde Çevrimiçi Teorik ve Uygulama Eğitimi” sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3” Sempozyumu gerçekleştirildi
HEPDAK ve HEMED iş birliği ile “Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları” temalı sempozyum 27-29 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Üç gün süren sempozyumda beş kursa toplam 197, sempozyuma 290 kişi katılım göstermiştir.
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3
CEENQA Paylaşım Toplantısı - 7

Kalite güvencesi alanında CEENQA’ya üye ajansların kurumlarını ve faaliyetlerini tanıttığı, yenilikçi çalışmaların paylaşıldığı periyodik toplantıların yedincisi 15 Eylül 2021 gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya HEPDAK’ı temsilen Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL, Doç. Dr. Sergül DUYGULU, Doç.Dr. Merlinda ALUŞ TOKAT ve Doç. Dr Fatoş KORKMAZ katılmıştır.

Toplantıda Stela Guvir,Moldova Cumhuriyeti eğitim ve Araştırma Kalite Güvenliği Ajansı (Ulusal National Agency for Quality Assurance in Education and Research, Republic of Moldova) (ANACIP-ANACEC) ile ilgili organizasyon yapısı, görevler, dış değerlendirme süreci ve standartları, uluslararası işbirliği ve tanınırlık, projeleri konusunda bilgiler vermiştir. Emita Blackdan, Hırvatistan Yüksek Öğrenim ve Bilim için Kalite Ajansı ve Kalite Güvenliği Sistemi (Croatian Agency for Science and Higher Education and QA System in Croatia) AZVO -ASHE ile ilgili olarak Hırvatistan’da yüksek öğretim sistemi, kalite güvenlik sistemi,faaliyetleri, misyon, vizyon ve stratejileri, pandemi sürecinde iş organizasyonu ve geleceğe yönelik planlamalar, uluslararası ilişkileri konusunda açıklamalar yapmıştır.

Colin Tück, Avrupa Yüksek Öğrenim İçin Kalite Güvenliği Ağı (European Quality Assurance Register for Higher Education) (EQAR DEQAR) temsilen Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı ve Bologna Süreci (The European Higher Education Area -EHEA) kapsamında uluslararası şeffaflık ve otomatik tanınmanın desteklenmesi konusunda bilgiler vermiştir. Sunumlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.ceenqa.org/ceenqa-bi-monthly-meetings/ linkindenulaşabilir.

Kurumlara Yönelik Eğitim Çalıştayı
Hemşirelik Lisans Eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Eğitim Çalıştayı 9-10 Eylül 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitime 45 kurumdan 122 öğretim elemanı katılım göstermiştir. İki günlük çalıştay ilk gün tartışmaya dayalı anlatımlar, ikinci gün küçük grup çalışmaları ile interaktif olarak yürütülmüştür.
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 9
CEENQA Paylaşım Toplantısı - 6
Kalite güvencesi alanında CEENQA’ya üye ajansların kurumlarını, faaliyetlerini tanıttığı ve yenilikçi çalışmaların periodik olarak paylaşıldığı altıncı topplantı 21 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.HEPDAK’ı temsilen bu online toplantıya Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Doç. Dr. Sergül Duygulu, Doç. Dr Fatoş Korkmaz ve Doç. Dr. Merlinda Aluş Tokat katılmışlardır. Bu toplantıda Doç. Dr. Sergül Duygulu HEPDAK’IN misyonu, amaçları, değerleri, yapısı program değerlendirme süreçleri, standartları ve geleceğe yönelik planlarını açıklamıştır. Nataliia Stukalo Ukrayna ‘daYüksek Öğrenimde Kalite Güvenliği konulu sunumunda; NAQA ajansının misyonu, amaçları, Ukrayna’da yüksek öğrenim, ajansın üyelikleri, Covid 19 pandemi sürecinde faaliyetler ve ülkeler arası faaliyetleri hakkından açıklamalar yapmıştır. Prof. Dr. Ayla Bayık Temel uzaktan değerlendirme ve uzaktan ziyaretler açısından iyi uygulama örneği olarak HEPDAK’ın değerlendirmeciler için düzenlediği uzaktan eğitim çalıştayı hakkında bilgiler vermiştir.
Otomasyon Sistemine Geçiş
HEPDAK Temmuz 2021 itibariyle 2021-2022 Akreditasyon dönemi için otomasyon sistemine geçmiştir. Otomasyon sistemine kullanıcı adı ve şifre ile https://hemsis.hepdak.org.tr/admin/auth/login adresinden giriş yapılmaktadır. Akredite olmak için başvuran kurumlar öninceleme sürecinde belgelerini ve ilgili kanıtlarını sisteme yüklemişlerdir. Değerlendirme takımları da sistem üzerinden öninceleme süreçlerini tamamlamışlardır. Sistemin işleyişine ilişkin başvuran kurumlara ve değerlendirme takımlarına çevrimiçi eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN’ın Pandeminin Hemşirelik Eğitimine Etkileri
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Ulusal Hemşirelik Kongresi - 1 14 Haziran 2021 tarihinde düzenlenmiş, HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN davetli konuşmacı olarak katılmıştır. Prof.Dr. Kocaman “Pandeminin Hemşirelik Eğitimine Etkileri” konulu bir sunum yapmıştır.
HEPDAK Değerlendirici Adayı Eğitimi Çalıştayı
HEPDAK Değerlendirici Adayı Eğitimi Çalıştayı 10-12 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 21 yeni değerlendirici adayı katılmıştır. Eğitimde grup çalışmalarında takım başkanı olarak dört, grup çalışmaları gözlemcisi olarak iki deneyimli HEPDAK değerlendiricisi yer almıştır. Üç günlük çalıştay küçük grup ve ana salon çalışmaları ile interaktif olarak yürütülmüştür.
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Değerlendirici Eğitimi 6
Prof. Dr. Ayla Bayık’ın Hemşirelik Öğrencileri Kongre Konuşması
2001 yılından beri her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen, bu yıl 3-4 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen 19.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ev sahipliği ile E- Kongre olarak çevrimiçi platformda gerçekleşmiştir. Bu kongre kapsamında HEPDAK’ı temsilen Prof. Dr. Ayla Bayık Temel 4 Haziran 2021 tarihinde “Hemşirelik Eğitimi ve Akreditasyon Öğrencilerin Akreditasyon Sürecine Katılımı “konulu bir konferans vermiştir.
Doç.Dr.Dilek Özmen’in Öğretmen Eğitimi Ve Akreditasyon Kongresi Konuşması
HEPDAK Yönetim Kurulu Sekreteri Doç. Dr. Dilek Özmen 4-6 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen V. Uluslararası Öğretmen Eğitimi Ve Akreditasyon Kongresi’ne davetli konuşmacı olarak katılmış, “HEPDAK 2020-2021 Yılı Program Değerlendirme Ve Akreditasyon Deneyimler” başlıklı bir konuşma gerçekleştirmiştir. Doç.Dr. Özmen HEPDAK tarafından 2020-2021 yılı akreditasyon süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler vermiştir.
Doç.Dr.Şenay ÜNSAL ATAN’ın Sağlık Profesyonelleri ile Hemşireliğin Dünü, Bugünü, Yarını Konuşması
Etkin Kampüs Hemşirelik Haftası Özel Etkinliği kapsamında 16 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen 21.YY MESLEĞİ: HEMŞİRELİK paneline HEPDAK Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN davetli konuşmacı olarak katılmış ve “Sağlık Profesyonelleri ile Hemşireliğin Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı bir konuşma gerçekleştirmiştir.
Hemşireliğin Dünü Bugünü Yarını
Akreditasyon Belge Takdim Törenleri

HEPDAK Akreditasyon değerlendirmeleri sonucu 2021 yılında akredite olmaya hak kazanan kurumlardan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne 31 Mayıs 2021, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne 1 Haziran 2021, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne 2 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan online toplantı ile akreditasyon belgeleri takdim edilmiştir.

Uluslararası Değerlendirmeci Seçimi
HEPDAK değerlendiricilerimizden Doç. Dr. Sergül Duygulu ve Doç. Dr. Fatoş Korkmaz ARACİS- Romanya Yüksek Öğretim Kalite Güvenlik Kurumu (Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education) tarafından Uluslararası Değerlendirmeci olarak seçilmişlerdir. Değerlendirmecilerimizi kutluyor, başarılar diliyoruz.
Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN’ın Pandemide Hemşirelik Eğitim Programlarının Akreditasyonu Konuşması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 28 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen IV. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu’na HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN davetli konuşmacı olarak katılmış, “Pandemide Hemşirelik Eğitim Programlarının Akreditasyonu” konulu bir sunum yapmıştır.
Dış Değerlendirici Seçimi
HEPDAK Değerlendiricilerimizden ve aynı zamanda HEPDAK Uluslararası Dış Değerlendirme Çalışma Grubu üyelerimizden Doç.Dr.Sergül Duygulu ve Doç.Dr.Fatoş Korkmaz HEPDAK’ın üyesi olduğu CEENQA’nın (Orta ve Doğu Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Ağı) bir diğer üyesi olan ve HEPDAK’ın Değerlendirici Değişim Programı (CEENQA Staff Exchange Program) gerçekleştirdiği Letonya Akreditasyon Ajansı AIC (Academic Information Center)-/AIKA (Quality Agency for Higher Education ) yönetim kurulu tarafından 12.05.2021 tarihinde Dış Değerlendirici olarak seçilmiştir. Değerlendirici hocalarımızı tebrik eder başarılı çalışmalar yürütmelerini dileriz.
CEENQA Paylaşım Toplantısı - 5
CEENQA tarafından 2021 yılı etkinlikleri kapsamında iki ayda bir yürütülen 5. bilimsel toplantı 19 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, toplantıya HEPDAK’ı temsilen Prof.Dr. Ayla Bayık Temel, Doç. Dr. Sergül Duygulu ve Doç. Dr. Fatoş Korkmaz katılmışlardır.
Uluslararası Çevrimiçi Değerlendirici Değişim Programı
HEPDAK, üyesi olduğu CEENQA (Orta ve Doğu Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Ağı) tarafından 2018 yılından beri üyesi olan ajansları arasında gerçekleştirilen, Personel Değişim Programı (CEENQA Staff Exchange Program) kapsamında 2020 yılında Letonya Riga da yer alan AIC (Academic Information Center)-/AIKA (Quality Agency for Higher Education ) ile eşleştirilmiş ancak 2020 yılı içinde tamamlanması planlanan yüzyüze ziyaret Covid 19 pandemisi nedeni ile ertelenmiş ve 27-28 Nisan 2021 tarihleri arasında online olarak tamamlanmıştır. Toplantı HEPDAK’dan /Türkiye 21, AIC/AIKA’dan/Letonya 14 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantı, AIC/AIKA başkanı Jolanta Silca, HEPDAK başkanı Prof.Dr. Gülseren Kocaman ve CEENQA Personel Değişim Programı koordinatörü Prof.Dr. Olgun Çiçek’in açılış konuşmaları ile başlamıştır. İkili iş birliğinin yapılandırıldığı toplantıda ilk oturumda; Türkiye’de Yüksek Öğrenim ve Akreditasyon Sistemi (Doç. Dr. Fatoş Korkmaz), HEPDAK’ın amaçları, değerleri, misyonu, akreditasyon süreci (Doç. Dr. Sergül Duygulu) ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Toplantının ikinci oturumunda; Letonya’da Yüksek Öğrenim ve Akreditasyon Sistemi ve ajansın rolleri, yapı ve işlevleri, uluslararası işbirliği faaliyetleri, değerlendirme sürecinin adımları, hazırlık, kurum ziyaretleri, rapor yazma ve karar süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı (Ketija ANDERSONE ve Ilva GRIGORJEVA). Üçüncü oturumda; Jolanta SILKA kurumun paydaşlarını tanıtarak paydaşlarla iletişim yollarını açıkladı. Son oturumda; Prof. Ayla BAYIK TEMEL, COVID-19 pandemisi sürecinde HEPDAK’ın akreditasyon faaliyetlerini, uzaktan eğitim yoluyla yürütülen hemşirelik eğitim programlarının akreditasyonunun değerlendirilmesi için hazırlanan uzaktan eğitim standartlarını ve yönergesini tanıtmıştır. Ayrıca hemşirelik eğitim program yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim çalıştayı, HEPDAK değerlendiricilerinin uzaktan değerlendirme sürecine hazırlanmaları için düzenlenen eğitim çalıştayı ve online paydaş görüşlerinin tematik analiz sonuçlarını sunmuştur. Bu oturumda Letonya’da Yüksek Öğretim Kurumlarının dış değerlendirilmesi, tüm yükseköğretim programlarının akreditasyonu, program açma ya da programlardaki her türlü değişikliklerde onay verme ile ilgili faaliyetler, pandemi döneminde uzaktan değerlendirmede yürütülen süreçler Laila LEMKO ve Olga ŠŅUCINA tarafından aktarılmıştır.Toplantının sonunda her iki ajansın katılımcıları HEPDAK ve AIKA/ AIC arasında bu değişim programı ile başlayan iletişimin gelecekte sürdürülmesi konularında görüş birliğine vardılar. Toplantı ikili işbirliğine yönelik kapanış dilekleri ile sonlandırıldı.
HEPDAK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitimi Çalıştayı (28 Mart 2021)
Öğrenci Değerlendirici Eğitim programı çevrimiçi olarak 28 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Oniki farklı üniversiteden 24 öğrenci ile gerçekleştirilen eğitim grup çalışmaları ile interaktif olarak yürütülmüştür.
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Öğrenci Eğitimi 28 Mart 2021
Akreditasyonun Hemşirelik Eğitimindeki Önemi
HEPDAK ve HEMED işbirliği ile düzenlenen ve moderatörlüğünü HEPDAK Yönetim Kurulu Sekreteri Doç.Dr.Dilek Özmen’in yaptığı webinar 20 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. "Avustralya Hemşirelik ve Ebelik Akreditasyon Dernekleri ve Hemşirelik Okullarının Yükümlülükleri” konulu webinarda University of Newcastle College of Health, Medicine and Wellbeing School of Nursing and Midwifery ‘da görev yapan Oya Gümüşkaya bir sunum gerçekleştirmiştir.
Kurumlar İçin Bilgilendirme Toplantısı (18 Mart 2021)
2021-2022 dönemi HEPDAK akreditasyonu için başvuran kurumlar için bilgilendirme toplantısı 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Dokuz üniversiteden 20 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda “HEPDAK değerleri, Tematik analiz ve HEPDAK beklentileri, ÖDR hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler, Eğitim planı analizi, Değerlendirme özeti ve PDÇ tablosu , HEPDAK desteği ve HEPDAK değerlendirme süreci” hakkında HEPDAK Başkanı Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN tarafından bir sunum yapılmış, kurum temsilcilerinin soruları yanıtlanmıştır.
HEMSİS Bilgilendirme 2021
Yükseköğretim Kalite Kurulu 2021 Yılı HEPDAK İzleme Ziyareti
YÖKAK Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarını İzleme çalışmaları kapsamında 2020 yılı faaliyetlerimizi izlemek üzere görevlendirilen YÖKAK izleme yetkilisi Sayın Prof. Dr. Sina Ercan 25 Şubat 2021 tarihinde Derneğimize çevrimiçi izleme ziyaretini gerçekleştirmiştir. Dernek yönetim kurulu üyelerinin de (Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Doç. Dr. Dilek Özmen, Doç. Dr. Şenay Ünsal Atan, Prof. Dr. Ayten Zaybak) katıldığı ilk oturumda Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Gülseren Kocaman 2020 yılı HEPDAK faaliyetlerine yönelik bir sunum yapmıştır. İkinci oturumda ise, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, HEAK üyeleri (Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu, Prof. Dr. Hülya Okumuş), Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu üyeleri (Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Doç. Dr. Sergül Duygulu), Tutarlılık Komisyonu üyeleri (Doç. Dr. Dilek Özmen, Doç. Dr. Şenay Ünsal Atan), öğrenci değerlendiriciler (Öğ. Aslı Kayar, Öğ. Mervenur Doğan) ve 2020 yılı faaliyetlerinde görev almış 2 değerlendiricinin (Prof. Dr. Ümit Seviğ, Prof. Dr. Medine Yılmaz) katılımı ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Karşılıklı bilgi alışverişinin olduğu toplantı öneriler ve iyi dilekler ile tamamlanmıştır.
YÖK Ziyaret
YÖK Ziyaret
Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN’ın Yükseköğretimde Akreditasyon ve Hemşirelik Örneği Konuşması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 18 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen akreditasyon etkinliklerine HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN davetli konuşmacı olarak katılmış ve “Yükseköğretimde Akreditasyon ve Hemşirelik Örneği” konulu bir sunum yapmıştır.
CEENQA Paylaşım Toplantısı - 3
19 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen CEENQA’nın iki aylık toplantılarının üçüncüsüne HEPDAK ‘ı temsilen Prof. Dr. Ayla Bayık Temel ve Prof. Dr. Medine Yılmaz katılmıştır. ASIIN - Almanya temsilcisi Dr. Iring Wasser ve AIKA - Letonya temsilcisi Jolanta Silka faaliyetlerine ilişkin sunum yapmışlardır. ASIIN Ajansından Arne Thielenhaus veri ve kayıt yönetim sistemi ile ilgili kullandıkları kapsamlı çok dilli bilgisayar programı hakkında bilgi vermiştir.
Takım Başkanları Toplantısı - 2021
2020-2021 HEPDAK Akreditasyon sürecinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ziyaretlerdeki beş takım başkanı ve HEPDAK Yönetim Kurulu üyeleri 07 Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi olarak yapılan toplantıda bir araya geldi. Takım başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri özellikle çevrimiçi ziyaret sürecinin yanı sıra tüm ziyaret süreci ile ilgili olarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.
CEENQA Paylaşım Toplantıları - 2
İki ayda bir düzenlenen CEENQA toplantılarının ikincisi 17 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. HEPDAK’ı temsilen toplantıya Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Prof. Dr. Hülya Okumuş ve Prof. Dr. Medine Yılmaz katılmışlardır. Toplantıda Çek Cumhuriyetinden NAB adına Martina Vidlakova ve Sırbistan’dan AHERS ajansı adına Duska Radmonavic sunum yapmışlardır.
Değerlendiriciler ve Kurumlar İçin Uzaktan Değerlendirme Eğitimi Çalıştayı (13 Kasım 2020)
Değerlendiriciler ve Kurumlar İçin Uzaktan Değerlendirme Eğitimi Çalıştayı 13 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Uzaktan değerlendirme sürecine ilişkin eğitimler ile birlikte rol-play yöntemleri ile yürütülen eğitime 30 değerlendirici, akreditasyon için başvuran kurumlardan beş temsilci ve 4 öğrenci katılım göstermiştir.
CEENQA Paylaşım Toplantıları - 1
CEENQA genel kurulunda alınan karar doğrultusunda iki ayda bir düzenlenecek olan paylaşım toplantılarının ilki 15 Ekim 2020 tarihinde düzenlenmiş olup HEPDAK’ı temsilen Prof. Dr. Ayla Bayık Temel ve Prof. Dr. Hülya Okumuş katılmışlardır. Toplantıda QAA (NAKVIS), Slovenya’dan başkan Franci Demšar ve Kuzey Kıbrıs YÖDAK’ temsilen Akile Gürsoy sunumlar yapmışlardır.
HEPDAK Değerlendirici Eğitimi (10-12 Ağustos 2020)
Pandemi sürecinde HEPDAK Değerlendirici Eğitimi 10-12 Ağustos 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yürütülmüştür. Eğitime 15 değerlendirici olan / değerlendiricilik eğitim almış (tazelenme eğitimi amacıyla), 17 yeni değerlendirici adayı katılım göstermiştir. Üç günlük programda çeşitli çevrimiçi platformlar kullanılarak interaktif grup çalışmaları yürütülmüştür.
HEPDAK Değerlendirici Eğitimi 2020
HEPDAK Değerlendirici Eğitimi 2020
HEPDAK Uzaktan Eğitim Standartları (19 Haziran 2020)
HEPDAK Uzaktan Eğitim Standartları hazırlandı. İlgili dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.
YÖKAK Saha Ziyareti
Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), "Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin Kılavuz, 2019" kapsamında Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi'ne sahip ulusal akreditasyon kuruluşları için 2020 yılından itibaren saha ziyareti uygulamasını başlatmıştır. Bu bağlamda, YÖKAK tarafından HEPDAK izleme yetkilisi olarak görevlendirilen YÖKAK Üyesi Prof. Dr. İlker Murat Ar, 17 Ocak 2020 tarihinde ofisimizde bir saha ziyareti gerçekleştirmiştir. Toplantıya, HEPDAK Yönetim Kurulu üyeleri yanı sıra, HEAK Başkanı ile bir HEAK üyesi ve bir HEPDAK değerlendiricisi olmak üzere toplam sekiz kişi katılmıştır. HEPDAK Başkanının yaptığı 2019 yılı faaliyetlerini içeren sunumun ardından izleme yetkilisi Prof. Dr. İlker Murat Ar, HEPDAK uygulamalarında güçlü ve geliştirmeye açık yönler konularında önerilerde bulunmuştur. Toplantı, katılımcılarla yapılan yararlı bir görüş alışverişiyle sona ermiştir. HEPDAK Yönetim Kurulu, ilk kez yapılan izleme ziyaretini, akreditasyon süreçlerinin iyileştirilmesi açısından yol gösterici olarak değerlendirmiştir.
CEENQA Üyeliği Hakkında

HEPDAK, 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren CEENQA - Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education'ın tam üyesidir.İlgili dökümana buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumlara Yönelik Eğitim Çalıştayı
Hemşirelik Lisans Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Eğitim Çalıştayı 1 Aralık 2018 Cumartesi günü Anemon Ege Otel (İzmir)'de gerçekleştirilecektir. Çalıştay programına buradan ulaşabilirsiniz.
CEENQUA'da Sempozyum Haberimiz
CEENQUA'nın Temmuz haber bülteninde HEPDAK&HEMED birlikteliği ile gerçekleştirilen sempozyum haberimiz yer aldı. Habere buradan ulaşabilirsiniz.
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği: 19-20 Haziran 2018 Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri

Bilimsel Program, Kayıt & Konaklama, Davet tüm bilgileri buradan erişebilirsiniz.

Sempozyum Yeri ve İletişim

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Yasemin Şimşek
Dalya Turizm, Kazım Dirik Mah. 372/8 Sk. No:1 Bornova-İzmir, TÜRKİYE
+90 232 464 88 30
yasemin@dalyatur.com