2024 Paydaş Toplantısı
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Paydaş Toplantısı (04 Ocak 2024)

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak başkanlığında gerçekleştirilen paydaş toplantılarına yükseköğretim kurumlarından akademisyenler ile ulusal akreditasyon kuruluşlarından temsilcileri katıldı. 28 Aralık 2023 ve 04 Ocak 2024 tarihlerinde iki oturum şeklinde çevrimiçi gerçekleşen toplantılardan ikincisine HEPDAK başkanı Prof. Dr. Dilek Özmen ve HEAK başkanı Prof. Dr. Gülseren Kocaman katıldı. Toplantıda yükseköğretimde program akreditasyonu uygulaması ele alındı ve ulusal akreditasyon kuruluşlarından beklentiler, program akreditasyonunun teşviki, akreditasyon süreçlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.