logo

DUYURU (HEPDAK Yönetim Kurulu Kararı - 24 Mart 2023)

6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitimin uzaktan yürütülmesi kararını almıştır. Yükseköğretim kurumlarında, teorik dersler 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren uzaktan yürütülmeye başlanmış, uygulamalı dersler ise Nisan ayından sonraya bırakılmıştır. Uzaktan eğitimin Nisan ayından sonra da devam etmesi durumunda, uygulamalı eğitimlerin ilgili yükseköğretimin yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği ya da bir sonraki eğitim öğretim dönemine ertelenebileceği belirtilmiştir.

Hemşirelik eğitiminin büyük bir kısmı uygulamalı meslek derslerinden oluşmaktadır. Programların kuramsal ve uygulamalı eğitimleri için HEPDAK olarak kurumlardan beklentimiz eğitim programlarının yürütülmesinde eğitim faaliyetlerinin HEPDAK standartları ile uyumunun korunması ve uygulamalı derslerin gerçek ortamlarda yapılmasının sağlanması yönündedir. Eğitimin uzaktan ya da hibrit yürütülmesi durumunda bunların gerçekleştirilmesinin mümkün olamadığı pandemi dönemi uygulamalarından da anlaşılmıştır.

HEPDAK Yönetim Kurulu, bahar döneminde eğitimin nasıl sürdürüleceğinin henüz netlik kazanmamasından dolayı 2023-2024 döneminde akredite olmak için başvuran programların akreditasyon süreçleri ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır.

1. 2023-2024 döneminde ilk kez genel değerlendirme için başvuran programların süreçlerinin 2024-2025 dönemine ertelemesine,

2. 2023-2024 döneminde yeniden genel değerlendirme için başvuran programların akreditasyon sürelerinin bir yıl uzatılmasına,

3. 2023-2024 döneminde ara değerlendirme için başvuran programların değerlendirmelerinin çevrimiçi şeklinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Dilek ÖZMEN
HEPDAK Yönetim Kurulu Adına Başkan