logo

Yükseköğretim Kurulu’nun Ülkemizde Yaşanan Deprem Felaketi Nedeniyle Aldığı Uzaktan Eğitim Kararına Yönelik HEPDAK Görüşü (13 Şubat 2023)

HEPDAK, ülkemizde yaşanan deprem sonrası üniversitelerde uzaktan eğitim uygulamasına geçiş sürecindeki kararları yakından izlemektedir. Akredite olmuş, akreditasyon için başvuru yapmış ya da halen değerlendirme sürecinde olan hemşirelik programlarının kuramsal ve uygulamalı eğitimleri için HEPDAK olarak kurumlardan beklentimiz eğitim programlarının yürütülmesinde eğitim faaliyetlerinin HEPDAK standartları ile uyumunun korunması yönündedir.

HEPDAK olarak, hemşirelik eğitiminde meslek derslerinin uzaktan yapılmasını desteklememekteyiz. Bu kararımız aşağıdaki gerekçelere temellenmektedir.

• Hemşirelik programlarında tamamen uzaktan eğitime geçmek hemşirelik eğitiminin doğasına uygun değildir. Mesleki beceri laboratuvarları, klinik ve alanlardaki uygulamalı eğitimler uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülemez.

• Pandemi sürecinde uzaktan eğitimin öğretim sürecini ve kalitesini olumsuz etkilediği deneyimlerimiz ile sabittir. Pandemi döneminde özellikle uzaktan eğitim ile yapılan uygulamalı dersler, mezunlarımızın eksik ve yetersiz becerilerle işgücüne katılmasına neden olmuştur. Bu sürecin aynı şekilde devam etmesinin gelecekte toplum sağlığını ciddi anlamda tehdit edeceğini düşünmekteyiz.

• Depremzede öğrencilerimizin uzaktan eğitimin gerektirdiği alt yapı ve teknolojik araçgereçlere ulaşmadaki sorunları nedeniyle verilen eğitimden yararlanamamaları da yeni bir fırsat eşitsizliğini ortaya çıkaracaktır.

İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşulların yeniden düzenlemesi için eğitime kısa bir süre ara verilebilir; depremden etkilenen öğrenciler kayıt dondurabilir; öğretim elemanları da üniversitelerinin koşulları doğrultusunda izinli sayılabilir.

Hemşirelik programlarının yöneticileri; depremden etkilenen öğrencilerinin barınma, yaşam ve psikososyal destek gereksinimlerini dikkate alarak yüz yüze eğitime devam edilmesi için somut çözüm önerilerini oluşturmalı ve ivedilikle rektörlükleri ile paylaşmalıdırlar.

HEPDAK, pandemi sürecindeki görüşü doğrultusunda şimdi de, eğitim programını uzaktan eğitim ile yürütecek programların derslerin uygulamalarını yaz döneminde sağlık kuruluşlarında ve yüz yüze eğitim ile mutlaka tamamlatılması gerektiği görüşündedir. Klinik uygulamalar, öğrencilerin program çıktılarına ulaşmalarını sağlayacak şekilde planlanmalı, uygulanmalı, ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. Bu beklenti; akredite edilmiş, halen akreditasyon sürecinde olan ve değerlendirilmek üzere bu dönem başvuru yapan tüm programlarımız için geçerlidir.

Toplum sağlığının ve hasta güvenliğinin sağlanmasının nitelikli bir eğitimden geçtiğini ve alınan uzaktan eğitim kararını uygun bulmadığımızı saygılarımızla duyururuz.

Prof. Dr. Dilek ÖZMEN
HEPDAK Yönetim Kurulu Adına Başkan