Standard Belirleme ve Geliştirme Komisyonu Toplantıları

2 Kasım 2019 (İzmir)Hemşirelik Lisans Eğitim Programı Standardının yeni sürümüne (Sürüm 4.0) ve Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama (ÖDR) Kılavuzunun yeni sürümüne (Sürüm 5.0) son şeklinin verilmesi
17 Haziran 2019 (Ankara)Hemşirelik Lisans Eğitim Programı Standardının yeni sürümünün (Sürüm 4.0) ve Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama (ÖDR) Kılavuzunun yeni sürümünün (Sürüm 5.0) oluşturulması
1 Mart 2019 (İzmir)Her bir Hemşirelik Lisans Eğitim Programı Standardının (Sürüm 3.0) ve Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama (ÖDR) Kılavuzunun (Sürüm 4.0) gözden geçirilmesi ve güncellenmesi