Süreç
01 Ocak-31 OcakKurumların HEPDAK'a yazılı başvurusu
1 Şubat-28 ŞubatBaşvurunun değerlendirilmesi, kabul edilenlere maliyetin bildirilmesi
1 - 31 MartKurumların, imzalı kabul mektubunu ozmendilek@yahoo.com mail adresi aracılığı ile HEPDAK'a yollaması
1 Nisan – 10 TemmuzKurumların öz değerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve flash bellek ile HEPDAK’a yollaması
10 Temmuz – 31 Ağustos

HEPDAK'ın ÖDR ön incelemesini yapması;

Format ve içerik uygunsuzluğu varsa; yetersizlikler, kurum tarafından 15 gün içinde giderilir

Eksikliklerini bu sürede gidermeyen programların başvurusu geri çekilmiş sayılır

Standart yetersizlikleri olan kurumlar bir sonraki dönem başvurabilir

1 Eylül – 30 Eylül

HEAK'ın, akreditasyon başvurusu yapan programların değerlendirmeye alınıp alınmayacaklarına karar vermesi

HEAK'ın, değerlendirilebilir kararı alınan kurumlar için değerlendirme takımlarını oluşturması

Raporların flash bellek ile kurumlar tarafından değerlendiricilere ulaştırılması

1 Ekim – 15 KasımÖDR’nun takımlar tarafından değerlendirilmesi
15 Kasım – 20 AralıkKurum ziyareti
1 Ocak – 15 NisanDeğerlendirme raporunun HEAK'a teslimi, HEAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın duyurulması