Tüm Duyurular

HEPDAK 4. Olağan Genel Kurulu

HEPDAK 4. Olağan Genel Kurulu 20 Ekim Perşembe günü saat 17.00'da gerçekleştirecektir. Duyuru içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

HEPDAK 2022 Kurumlar için Eğitim Çalıştayı 15 Ekim 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir

Eğitime başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022'dir. Son başvuru tarihinden itibaren kayıt alınmayacaktır.

Önemli Not: 2023 yılında akreditasyona başvurmayı planlayan programdan en az bir yönetici/öğretim elemanının Kurum Tanıtım Eğitimine katılması Yönetim Kurulu kararı ile zorunluluk olarak belirlenmiştir. Eğitime katılmayan programların başvuruları kabul edilmeyecektir.

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası
INQAAHE Üyeliği Hakkında
HEPDAK'ın, Yükseköğrenimde Uluslararası Kalite Güvence Ajansları Ağı olarak bilinen The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)'a tam üyelik başvurusu kabul edilmiştir.
HEPDAK 2021-2022 Dönemi Akreditasyon Takvimi
HEPDAK 2021-2022 dönemi akreditasyon takvimine ulaşmak için tıklayınız.
Kurumlara Yönelik Eğitim Çalıştayı - 2021
Hemşirelik Lisans Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Eğitim Çalıştayı 9-10 Eylül 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Çalıştay Programı, Başvuru Formu, Duyuru Metni
HEPDAK Değerlendirici Eğitimi (10-12 Haziran 2021)
Eğitim programı çevrimiçi olarak 10-12 Haziran 2021 tarihleri arasında yürütülecektir.
HEPDAK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitimi Çalıştayı (28 Mart 2021)
Öğrenci Değerlendirici Eğitim programı çevrimiçi olarak 28 Mart 2021 tarihinde yürütülecektir.
Değerlendiriciler ve Kurumlar İçin Uzaktan Değerlendirme Eğitimi Çalıştayı (13 Kasım 2020)
Değerlendiriciler ve Kurumlar İçin Uzaktan Değerlendirme Eğitimi Çalıştayı 13 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
HEPDAK Değerlendirici Eğitimi (10-12 Ağustos 2020)
HEPDAK Değerlendirici Eğitimi 10-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yürütülecektir.
Corona Virüs Pandemisi Sürecinde Hemşirelik Eğitim Programlarının Akreditasyonu için HEPDAK Planı (4 Mayıs 2020)

HEPDAK, ülkemizde CORONA virüs mücadele sürecinde, üniversitelerde hemşirelik eğitiminin aksamaması için uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında yürüttükleri planları ve çabaları izlemektedir. Akreditasyon için başvuran ve halen değerlendirme sürecinde olan hemşirelik programlarının kuramsal ve uygulamalı eğitimleri için HEPDAK önerileri aşağıda belirtilmiştir. HEPDAK olarak kurumlardan beklentimiz eğitim programlarının yürütülmesinde eğitim faaliyetlerinin HEPDAK standartları ile uyumunu korumalarıdır.

Aşağıdaki bilgilerin, eğitim programlarınızı gözden geçirmede rehberlik edeceğini umarız. HEPDAK, hemşirelik eğitiminde meslek derslerinin uzaktan yapılmasını desteklememektedir. Bu nedenle, uzaktan eğitimle ilgili önerilerimizin, pandemi sürecinde yaşanan eğitim sorunlarının çözümüne katkı amacı taşıdığını ve bir geçiş süreci planı olduğunu vurgulamak isteriz.

Kuramsal dersler, klinik/alan uygulamaları ve ölçme-değerlendirme

Hemşirelik programları, eğitimlerini YÖK’ün ve kendi üniversitelerinin aldığı kararlar doğrultusunda planlayacaklardır. Uygulanacak çevrimiçi eğitimlerde, YÖK’ün tanımladığı “uzaktan öğretim faaliyetlerinde uyulacak hususlar” çerçevesine uyulmalıdır (18 Mart 2020).

Kurumlar, öğrencilerin program çıktılarına ulaşmaları koşuluyla öğrenmelerini sağlayacak uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilirler. COVID-19 konusu ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler müfredata entegre edilmelidir. Eğiticiler ve özellikle mezuniyet aşamasındaki öğrenciler COVID-19 salgın ve bakım yönetimi, kişisel koruyucu ekipmanların uygun kullanımı ve bulaş konusunda gerekli yetkinliklere sahip olmalıdırlar. Uygulama eğitimi için simülasyon, sanal gerçeklik, klinik bakım öğretimi için online kaynaklar etkili bir şekilde kullanılmalıdır.

Uzaktan eğitim yöntemi ile 1, 2. ve 3. sınıf uygulamalarını yürüten programlar, uygulamalarını 2019- 2020 ya da 2020-2021 öğretim yılında sıkıştırılmış programlarla güz ve bahar döneminde sağlık kuruluşlarında ve yüz yüze eğitim ile tekrarlamalıdır. Bu klinik deneyimler öğrencilerin program çıktılarına ulaşmalarını sağlamalıdır.

Kuramsal ve klinik eğitim becerilerini kazanma ve program çıktılarına ulaşma durumu uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile değerlendirilmelidir.

2019-2020 bahar dönemi ile gelecek öğretim yılı/yılları için yapılan planlamalar ve uygulamalar konusunda “karar alma süreçleri, teorik ve uygulamaların nasıl yürütüldüğü, eğitimcilerin uzaktan öğretim becerilerini desteklemek için yapılan eğitici eğitimleri, ölçme değerlendirme ve program çıktılarına ulaşıldığını” gösteren kanıtlar sunulmalıdır.

Uzaktan eğitimin değerlendirilmesi
Uzaktan yapılan eğitimler kayıt altına alınarak kanıtları sunulmalıdır. Uzaktan öğretimle yürütülen derslerde YÖKAK’ın belirlediği “uzaktan eğitimde kalite güvencesi” ölçütleri göz önüne alınmalıdır (https://portal.yokak.gov.tr/makale/uzaktan-egitim-ve-kalite-guvence-sistemi/). HEPDAK, uzaktan eğitimin nasıl değerlendirileceği konusunda daha ayrıntılı çalışmalarını sürdürmektedir ve sizlere ayrıca bildirecektir.

CEENQA Üyeliği Hakkında

HEPDAK, 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren CEENQA - Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education'ın tam üyesidir.İlgili dökümana buradan ulaşabilirsiniz.